Společné prohlášení Arniky a NESEHNUTÍ k záměru rozšíření těžby zlata v arménské obci Karaberd
ze dne 04. 11. 2022 Tímto společným prohlášením dvou organizací Arnika a NESEHNUTÍ reagujeme na poslední vývoj v obci Karaberd v arménském regionu Lori, kde dne 4. 11. 2022 probíhá veřejné projednávání o záměru rozšíření dolů těžících zlato v obci Karaberd.  Vzhledem k níže zmíněným okolnostem tímto prohlášením vyjadřujeme svůj nesouhlas se záměrem rozšiřování těžby zlata v...Read more
Mladí lidé v Arménii hledají řešení komunitních problémů
, 2022-10-17
Videoreportáž Young people are looking for solutions to community problems Polorozbořené zdi kdysi rušné budovy kulturního centra příhraniční vesnice Sarigjugh, které bylo jedním z největších v regionu. Sjížděli se tam obyvatelé z okolních vesnic za kulturou. Nyní je ovšem budova poškozená ostřelováním a vyrabovaná a nachází se v žalostném a opuštěném stavu. Kdyby kulturní centrum...Read more
Voda a Mykolajiv
, 2022-09-30
30. 9. 2022 Aktualita z pomoci NESEHNUTÍ Ukrajině. Pokračujeme v podpoře našich partnerů v Mykolajivu, který již několik měsíců trpí nedostatkem pitné vody. Dezinfekční prostředky i filtry jim i v provizorních podmínkách pomáhají zajistit pitnou vodu především pro nejohroženější skupiny obyvatel jako jsou starší lidé či invalidé.
Cesta k angažované společnosti v Arménii
, 2022-09-30
V září se tým projektu Cesta k angažované společnosti setkal se zástupci regionálních iniciativních skupin, které získaly mikrogranty na realizaci komunitních kampaní. Projekt Cesta k angažované společnosti podpořil celkem 4 iniciativní skupiny, které s pomocí mentorů vypracovaly plány kampaní pro své komunity. Skupina mládeže 2ECO ze sjednocené komunity Achtala si klade za cíl vytvořit a...Read more
Infomateriál o pomoci ukrajinské občanské společnosti sužovaní agresí ruského režimu
, 2022-09-19
Tento materiál byl vydán v rámci projektu “Towards an open, fair and sustainable Europe in the world – Third Trio EU Presidency Project”, který je financován Evropskou unií a realizován platformou CONCORD Sweden, národní platformou francouzských NNO pro mezinárodní solidaritu (Coordination SUD), Českým fórem pro rozvojovou spolupráci (FoRS) a Evropskou konfederací NNO pro humanitární pomoc a...Read more
13 aktivistů a aktivistek z Arménie v Česku na stáži
, 2022-07-04
Studijní stáže v Česku jsou jedním z nástrojů, které využíváme v naši práci s občanskými aktivisty a aktivistkami z Jižního Kavkazu a Ukrajiny dlouhodobě jako velmi účinný prostředek k načerpání zkušenosti a inspirace. Letošní letní stáž byla zaměřena primárně na sdílení zkušeností českých neziskových organizací s kampaněmi a participativními procesy. V letošním roce ale nepřijeli...Read more
Slavjanské srdce
, 2022-07-01
NESEHNUTÍ podporuje v Ukrajině organizace, jež se věnují práci s přeživšími znásilnění ve válce. Jednou z nich je i organizace Славянское сердце (Slavjanské srdce) vznikla v roce 2014 ve Slavjansku a od počátku se soustředí na práci s přeživšími válečných zločinů, nejčastěji právě žen se zkušeností se sexuálním násilím.  Ve své práci vidí jako zásadní nejprve zajištění...Read more
Arménskou občanskou společnost podpírají české znalosti a zkušenosti
, 2022-06-21
NESEHNUTÍ a Arnika pomáhají lidem v Arménii v boji s následky neregulované těžby Tisková zpráva NESEHNUTÍ a Arniky z 21. 06. 2022 Zkoumat, jak se těžební průmysl podepisuje na zdraví obyvatel a životním prostředí, nebo s pomocí českých znalostí a zkušeností mobilizovat občanskou společnost k tomu, aby usilovala o lepší prostředí pro život místních obyvatel....Read more
Představujeme první z organizací pomáhajících přeživším znásilnění v Ukrajině
, 2022-06-08
„Право на здоров’я“ (HealthRight International) в Україні provozuje v Užhorodu již druhým měsícem centrum pomáhající lidem přeživším různé druhy válečných zločinů, včetně těch sexuálních. Finanční prostředky od NESEHNUTÍ směřují právě na zajištění pomoci přeživším znásilnění. Těm se tak dostane nejen pomoci psychologů ve formě individuálních i skupinových terapií, ale také lékařské péče a vyšetření, např. v...Read more
NESEHNUTÍ pomůže ukrajinským ženám zahojit rány způsobené ruskou invazí
, 2022-06-08
Organizace chystá podporu pro ukrajinské přeživší sexuálního násilí tisková zpráva z 08. 06. 2022 Šokující zprávy o sexuálním násilí, kterého se v okupovaných oblastech Ukrajiny dopouští ruští vojáci, přiměly NESEHNUTÍ k tomu, aby svou dosavadní podporu Ukrajiny zaměřenou na občanskou společnost rozšířilo také o pomoc všem přeživším znásilnění. NESEHNUTÍ nyní zahajuje spolupráci se čtyřmi ukrajinskými...Read more
Pomoc aktivním občankám*ům a první dodávka léků do Ukrajiny
, 2022-03-10
NESEHNUTÍ shrnuje aktuální dění v Ukrajině a zapojení organizace Tisková zpráva z 10. 03. 2022 Sbírka na záchranu aktivních občaneků v Ukrajině je v plném proudu Od roku 2014 pomáhá NESEHNUTÍ v Ukrajině nezávislým novinářkámům odkrývajícím korupci, ochránkynímcům práv a lokálním spolkům aktivních občaneků bojujících například za ochranu životního prostředí nebo transparentnost veřejných zakázek. Nyní...Read more
Podepsali jsme petici za zákaz používání ruského a běloruského dřeva!
, 2022-03-08
Naši ukrajinští partneři UNCG (Ukrainian Nature Conservation Group) spustili petici za zákaz používání ruského a běloruského dřeva, ke které se NESEHNUTÍ připojilo svým podpisem. Rusko a Bělorusko jsou silně závislé na vývozu dřeva a dalších dřevěných výrobků. V roce 2021 jejich export z Ruské federace činil asi 13,9 miliardy amerických dolarů. Přímo či nepřímo jsou...Read more
Report k aktuálnímu dění v Ukrajině
, 2022-03-07
Začátek noční můry Poté, co 21. února Putin poslal tanky do teroristy kontrolovaných částí Doněcké a Luhanské oblasti, jsme rozeslali našim partnerským organizacím a podporovaným iniciativám zprávy o tom, že jsme připraveni jim pomáhat s čímkoliv bude potřeba a ať se na nás neváhají kdykoliv obracet. Přesto jsme asi v tu chvíli ještě úplně nevěřili...Read more
Komunitní plánování na severu Arménie
, 2022-01-10
Oleg Dulgaryan je ředitelem partnerské organizace NESEHNUTÍ v Arménii a je také jedním z občanských lídrů, kterému se daří aktivizovat a mobilizovat místní obyvatele, aby byly slyšet jejich hlasy vyzývající k řešení palčivých otázek komunit.  Spolu s ním se nacházíme na severu Arménie blízko hranice s Gruzií, kde se rozkládá rozšířená obec Achtala, kde žije...Read more
CommunityWay – eco-activists learned how to involve and organize more people
, 2021-12-25
November 2021 was filled with intensive learning for a group of 24 eco-activists from Ukraine, Belarus, Moldova, Kazakhstan, Russia and Uzbekistan. They came together in an online format to take part in the CommunityWay course, which was focused on working with local communities to solve environmental problems.  Each of the 8 training sessions of the...Read more
VideoWay – jak se ekoaktivistky*é naučily*i vytvářet caption videa
, 2021-12-25
​​Je možné se naučit, jak natočit a upravit video s titulky za pouhých pár týdnů? Účastnictvoi online kurzu VideoWay dokázalo, že to jde!
Městská zeleň na jihu Arménie
, 2021-12-18
Organizace New Horizons NGO z města Goris na jihu Arménie vede díky podpoře NESEHNUTÍ kampaň s názvem Zelená komunita. V rozšířených komunitách Goris je ochrana zelených ploch a stromů na nízké úrovni. Místní samosprávy nemají strategii pro zachování a rozvoj zelených ploch. V důsledku zhoršení socioekonomické situace komunity se v regionu zvýšila těžba stromů, což...Read more
Vodní elektrárny a lokální změny klimatu
, 2021-12-10
Na území rozšířené komunity Jeghegis sjednocujících několik vesnic na jihu Arménie protéká stejnojmenná řeka Jeghegis a její přítoky. Na této malé řece je postaven neuvěřitelný počet malých vodních elektráren– 17. Organizace Zelená Arménie podporovaná NESEHNUTI monitoruje vliv malých vodních elektráren na této řece. Na základě výsledků monitoringu pomáhá místním obyvatelům v krocích k uzavření některých...Read more
Právo na vzdělávání pro všechny
, 2021-12-09
V prosinci 2014 byl přijat nový zákon o vzdělávání, který položil základy pro reformu inkluzivního vzdělávání v celé Arménii. Avšak současná státní politika inkluzivního vzdělávání bohužel nezaručuje stejná práva dětem se zdravotním postižením s ostatními dětmi. Monitoring provedený v regionu Stepanavan v regionu Lori v letech 2018–2020 ukázal, že po uzavření zvláštní školy se mnoho...Read more
Recyklace textilu v Arménii
, 2021-12-09
Podporovaná iniciativa T-cycle Recyklace textilu není v Arménii běžná. To znamená, že textilní odpad je spalován či se hromadí se ve sběrnách odpadu, což má neblahý dopad na životním prostředí. Zatímco nízkopříjmovému obyvatelstvu země chybí právě oblečení. T-cycle pracuje na vytvoření dlouhodobého a efektivního mechanismu pro sběr a recyklaci textilního odpadu a snaží se v...Read more
Škola občanské angažovanosti v Arménii
, 2021-09-29
V termínu 17. – 19. září 2021 proběhla v Odzunu na severu Arménie třídenní třídenní akce – série workshopů, sdílení zkušeností, diskuzí a prezentací zajímavých kampaní a iniciativ. K účasti byli zváni mladí lidé ve věku 18–28 let, kteří se aktivně zapojují do života občanské společnosti v Arménii. Hlavním záměrem této školy byla podpora, posílení,...Read more
Společné porozumění světu je třeba aktualizovat
, 2021-07-06
Rozhovor s Martinem Nawrathem o tréningu participace v Arménii.
Otevřený dopis k Mezinárodnímu dni na podporu obětí mučení
, 2021-06-26
15 neziskových organizací z celkem 11 států se připojilo k otevřenému dopisu NESEHNUTÍ běloruským ministrům zahraničních věcí a vnitra Ivanu V. Kubrakovi a Vladimiru V. Makei. Signatáři otevřeného dopisu se spojili 26. června, při příležitosti Mezinárodního dne OSN na podporu obětí mučení.
Školení arménských místních lídryň a lídrů o participaci
, 2021-06-08
V rámci projektu Cesta k angažované společnosti v Arménii usilujeme o to, aby se odborná komunita v Arménii rozvíjela, proto také podporujeme budování kompetencí a kapacit regionálních místních lídryň a lídrů. Na břehu jezera Sevan proběhlo na konci května třídenního školení o participaci, facilitaci a práci s komunitami v Arménii za účasti českých expertek*ů s...Read more
NESEHNUTÍ přináší komunitní plánování do gruzínských regionů
, 2021-06-01
Budoucnost měst a obcí zajímá nejen místní samosprávy, ale i lidi, kteří v lokalitě žijí. Smyslupný dialog mezi těmito skupinami, stejně jako příležitost pro občany zapojit se do rozhodování, umožňuje komunitní plánování. O jeho přínosu dnes ví mnoho českých měst a obcí. V programu Cesta iniciativy nyní NESEHNUTÍ přenáší tuto místní zkušenost do dvou gruzínských...Read more
NESEHNUTÍ spustilo web a sbírku na podporu politických vězeňkyň a vězňů
Po loňských prezidentských volbách v Bělarusi, které vyvolaly masové protesty, je dnes v zemi z politických důvodů uvězněno na 369[1] osob. A jejich počet stále narůstá. NESEHNUTÍ proto dnes spustilo web Vlaštovky svobody, který vypráví příběhy čtyř zadržovaných vězeňkyň a vězňů, a vyzývá k jejich podpoře pomocí dopisů. Organizace také zahájila sbírku na koupi předplatného nezávislého tisku pro politické vězně. Usiluje tak o pomoc vězněným a šíření povědomí o jejich osudech.
Nebezpečné zóny Arménie
, 2021-01-11
Ekologická aktivistka povídá o tom, za co bojují arménská protestní hnutí Když se v Arménii řekne Amulsar či Teghut, vytanou každému na mysl ekologická protestní hnutí, která se proti otevření těchto dvou dolů zformovala. Tato hnutí nejsou pouze symboly ekologického boje za životní prostředí, ale rozšířila postupně své pole působnosti o sociální dopady a začalo...Read more
Výstava Nezapomeňme na Bělarus 
, 2020-12-17
Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 17. prosince 2020 Na Malinovského náměstí je od včerejška k vidění fotografická výstava s názvem Nezapomeňme na Bělarus¹, která vznikla ve spolupráci s minskou organizací Press Club Belarus. Výstava přináší svědectví o masových nenásilných protestech v Bělarusi, které propukly po zmanipulovaných prezidentských volbách 9. srpna a o jejich brutálním potlačování....Read more
Škola nucené migrace v Arménii
, 2020-12-01
5- 7. prosince 2020 proběhne třídenní Škola nucené migrace pro aktivní lidi z Arménie, kteří se zabývají pomoci vnitřně vysídleným osobám (IDP) z oblasti Náhorního Karabachu v důsledku válečného konfliktu mezi Ázerbájdžánem a Arménií.
Mír je nejcennější
, 2020-11-06
Vyzýváme rovněž obě strany konfliktu o Náhorní Karabach k mírovému dialogu a také apelujeme na občanské společnosti, aby se spojily v úsilí o mír. Nesmírně si vážíme lidí, kteří i přes rostoucí nenávist vystupují veřejně a apelují na mírové řešení.
Ekologičtí aktivisté a aktivistky v Bělarusi čelí zvýšené represi
, 2020-09-08
Tisková zpráva ze dne 8. 9. 2020 Současná situace v Bělarusi* nahrává lukašenkovu režimu, který si vyřizuje účty s nepohodlnými aktivistkami a aktivisty. Aktuálně byla pod smyšlenou záminkou zadržena a odsouzena přední ekologická aktivistka Iryna Suchij (angl. přepis Irina Sukhy). Běloruský represivní režim nadále brutálně potlačuje protesty, které započaly po zfalšovaných srpnových prezidentských volbách. Evropská...Read more
Otevřený dopis poslankyním*cům Evropského parlamentu na podporu svobodného Běloruska
, 2020-09-05
Vážíme si solidarity, projevované vůči běloruské občanské společnosti v Evropském parlamentu. Dovolujeme si na Vás, coby na zvolené zástupce občanů v Evropském parlamentu, nicméně apelovat, aby opatření nebyla pouze deklaratorní, nýbrž maximálně efektivní. Rychlost a efektivita opatření je z našeho pohledu zásadní zprávou o akceschopnosti Evropské unie na poli ochrany lidských práv.
Studie arménské občanské společnosti
, 2020-08-28
Vývoj občanské angažovanosti v porevoluční Arménii Sepsali jsme text shrnující výsledky studie mapující pohled arménských iniciativ a organizací občanské společnosti (OS) na porevoluční vývoj občanské angažovanosti v Arménii. Cílem studie bylo očima vybraných zástupců*kyň arménské občanské společnosti zmapovat, k jakému posunu došlo v otázce občanské angažovanosti po nástupu vlády N. Pašinjana v roce 2018, a...Read more
Demonstrace Svobodné Bělorusko 2020- Brno
, 2020-08-16
Neděle 16. srpna 2020 od 18-20:00 na Dominikánském náměstí v Brně NESEHNUTÍ a Společně Brno zorganizovali solidární demonstraci na podporu Bělorusů a Bělorusek. Po zmanipulovaných prezidentských volbách začal běloruský diktátor Lukašenko krvavě potlačovat veškeré projevy volání po demokratizaci společnosti. Je naprosto nepřijatelné, aby se podobné totalitní scénáře odehrávaly v moderní Evropě. Stojíme za Bělorusy, kteří...Read more
Plánování ekologických kampaní v Arménii
, 2020-03-09
Jednou z občanských kampaní, kterou NESEHNUTÍ v Arménii podporuje, je snaha místních aktivistů zastavit vypouštění toxických odpadů z výroby mědi do přírody. Tyto odpady znečisťují spodní zdroje vody i ovzduší těžkými kovy. V těsné blízkosti dolů, odkališť i zpracovatelských průmyslových podniků jsou nuceni žít i obyvatelé Lorijského okresu. Kromě plánu kampaně zástupci NESEHNUTÍ provedli na...Read more