Právo na vzdělávání pro všechny

, 2021-12-09

V prosinci 2014 byl přijat nový zákon o vzdělávání, který položil základy pro reformu inkluzivního vzdělávání v celé Arménii. Avšak současná státní politika inkluzivního vzdělávání bohužel nezaručuje stejná práva dětem se zdravotním postižením s ostatními dětmi. Monitoring provedený v regionu Stepanavan v regionu Lori v letech 2018–2020 ukázal, že po uzavření zvláštní školy se mnoho dětí nedokázalo přizpůsobit novému školnímu prostředí, které mu nijak nevycházelo vstříc v začleňování. Tyto děti proto přestaly chodit do školy zcela.

Iniciativa pro vzdělávací, sociální a právní integraci při rozboru situace zjistila, že po reformě v jedné ze škol zůstalo téměř 15 studentů bez vzdělání, někteří z nich místo toho teď žebrají o almužnu na ulicích nebo vykazují asociální chování, protože mnoho z těchto studujících žije ve znevýhodněných a nízkopříjmových rodinách. Během pandemie covidu-19 v letech 2020–2021 zůstalo téměř 30 % jejich studentů bez vzdělání kvůli nemožnosti přístupu na internet, či k počítači nebo smartphonu.

Při rozhovoru s jedním z rodičů se ukázalo, že mezi hlavní důvody, proč děti se zdravotním postižením nechodí do školy, je fakt, že školy velmi často nemají asistenty, tzn. není možné je např. doprovázet na toalety nebo jim pomoci plně se zapojit do výuky. Pro osoby s rozhodovací pravomocí je zásadní a důležité slyšet názory rodičů výše zmíněných skupin dětí, které zůstaly bez vzdělání a to se snaží tato iniciativa zprostředkovat.

Cílem kampaně Rovné právo na vzdělání je zajistit, aby alespoň 10 dětí mělo možnost získat vzdělání.

Během realizace kampaně tým uspořádal řadu setkání a napsal žádosti různým institucím a úřadům o identifikaci dětí, které nenavštěvují školy. Setkání se konala v několika školách v regionech Jerevan, Lori a Armaviru. Byl vypracován společný akční plán s inspekčním orgánem Arménské republiky zaměřeným na vzdělávání.

Děti z rodin vysídlených z Náhorního Karabachu nezůstaly bez pozornosti a věnovala se pozornost také jejich vzdělávacím potřebám.

Byl položen základ pro vytvoření rodičovské skupiny. V současné době je počet členů skupiny 82. Ve skupině se probírají různá témata související se vzděláváním, rodiče si vyměňují informace, zkušenosti, získávají odborné rady a pomoc.

Během kampaně byly identifikovány 2 děti, které dva roky nemohly chodit do školy z řady důvodů souvisejících s doklady. Výsledkem dlouhodobé a důsledné práce zaměřené na Ministerstvo školství, vědy, kultury a sportu Arménské republiky a na státní pasové a vízové oddělení, se správou regionu Lori Arménské republiky, obcí Stepanavan a s místní školou- mohly děti nastoupit do školy a mohou tak realizovat své právo na vzdělání.

V současné době probíhají snahy a intenzivní práce na zajištění práva na vzdělání pro další tři děti žijící v Jerevanu, které nechodí do školy. Otec jednoho z dětí zemřel ve válce, matka sama pečuje o sestru s autismem. Psycholog a programový manažer pracují současně s rodinou i se školou.

Iniciativa úspěšně pokračuje v naplňování svého cíle umožnit dětem se speciálními potřebami nastoupit do školního vzdělávání.