Opomíjené země, opomíjená témata

Cesta iniciativy je program organizace NESEHNUTÍ na podporu občanských iniciativ v zahraničí. Pomáháme místním aktivistkám a aktivistům vytvářet občanskou společnost a chránit lidská práva, životní prostředí, práva znevýhodněných, menšin a práva zvířat.

CO CHCEME

Chceme být nápomocní při rozšiřování práv a svobod, rozvoji participace na veřejném dění a fungování nezávislých médií. Ve spolupráci s místními organizacemi chceme přispět k rozvoji odvážných, kritických a autentických grassroot uskupení. Snažíme se umenšovat vliv xenofobních, militaristických a nesnášenlivých ideologií. 

KDE PŮSOBÍME

Působíme v Arménii, Ázerbájdžánu a Gruzii, spolupracujeme s nevládními organizacemi v postkonfliktních oblastech, jako je Abcházie, Jižní Osetie a Náhorní Karabach. Od roku 2014 pracujeme rovněž v Ukrajině.

V ČEM VIDÍME PROBLÉM

Občanské iniciativy a neziskový sektor v rozvojových zemích, včetně mnoha zemí bývalého Sovětského svazu, zpravidla nemají dostatečné know-how a zkušenosti s úspěšným a efektivním vedením nezávislých sociálních, ekologických a lidskoprávních kampaní a aktivit. V poválečných a politicky problematických oblastech se setkáváme s vysokou mírou korupce, nedostatečným dodržováním zákonů na všech úrovních. 

Dle naší zkušenosti mohou občanské kampaně být efektivním nástrojem pro prosazení a ochranu lidských práv a zvýšení transparentnosti státní správy v dané zemi. 

JAK PRACUJEME

Místní iniciativy podporujeme formou odborných konzultací, plánováním kampaní, vzděláváním či organizováním stáží, v začátcích také finančně. Daří se nám tak společně dosahovat pozitivních změn v občanské společnosti a upozornit na témata, která mohou být v dané zemi marginalizovaná – od ochrany práv zvířat, až po začleňování romských menšin.

JAK TO FUNGUJE

  • Otevřenou výzvou (pokud je to v konkrétní zemi či území možné) oslovíme co nejširší okruh občanských iniciativ, aby se se svými kampaněmi přihlásily do mikrograntové výzvy. Následně vybereme ty, které mikrograntové výzvě nejlépe odpovídají a mají v plánu vést ambiciózní občanské kampaně. 
  • S využitím našich zkušeností pomůžeme iniciativám naplánovat konkrétní občanské kampaně. Téma si vybírají samy iniciativy – podle svých preferencí a podle toho, co považují ve své společnosti za důležité. My je „omezujeme“ pouze zaměřením konkrétní mikrograntové výzvy a zdůrazněním priorit NESEHNUTÍ (důraz na občanskou participaci, posilování nezávislých médií, právo na informace, ženská práva a ochrana životního prostředí). 
  • Součástí našeho způsobu podpory je i organizování stáží neboli studijních pobytů pro účastníky a účastnice z jižního Kavkazu nebo Ukrajiny. V ČR například organizujeme stáže pro nezávislé novináře a novinářky z Ukrajiny i Kavkazu, mají zde možnost načerpat zkušenosti a nabrat kontakty z českých médií. 

Partneři a donoři

Aktivity programu Cesta iniciativy jsou od r. 2011 podporovány z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce ČR.

Projekty Cesty iniciativy s účastí zemí Visegradu byly také opakovaně podpořeny z prostředků International Visegrad Fund.

Projekty mobility mládeže, pracovníků s mládeží a Evropské dobrovolné služby byly podpořeny z prostředků Evropské unie.

Projekty Cesty iniciativy byly také podpořeny Českou rozvojovou agenturou a UNDP.

Partnerskou organizací v Gruzii je Abkhazintercont.

Partnerskou organizací v Arménii je Centre for Community Mobilization and Support

Partnerskou organizací v Náhorním Karabachu je Центр гражданских инициатив (Centrum občanských iniciativ)

Partnerskou organizací v Ázerbájdžánu je Democracy Monitor.

Partnerskými organizacemi v Ukrajině jsou Training Center of Human Rights Advocacy (HRTC)

a občanská televize Hromadske.TV

Členství v sítích

České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS)

Platforma českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Platforma FoRS byla založena v září roku 2002, v současné době ji tvoří tři desítky členských organizací (mezi nimi jsou NNO, nadace, mezinárodní organizace a akademické instituce). Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. V roce 2003 se FoRS stalo jedním ze zakládajících členů CONCORD – Evropské konfederace NNO pro humanitární pomoc a rozvoj. NESEHNUTÍ je členskou organizací FoRS.

Eastern Partnership Civil Society Forum (EaP CSF)

EaP CSF je největší zastřešující organizací složenou z neziskových organizací zemí Východního partnerství a EU, skládá se z více než tisíce organizací pracujících společně na sjednocování Evropy, facilituje reformy a demokratickou transformaci šesti zemí východního partnerství – Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny. Misí EaP CSF je zajištění efektivní participace občanské společnosti zemí Východního Partnerství a EU v procesech plánování, monitoringu, provádění politiky Východního partnerství a vedení konstruktivního dialogu mezi Evropskou unií a osobami s rozhodovací pravomocí v rámci Východního partnerství. EaP CSF je jedinou organizací z řad občanské společnosti, která má pozorovatelský status v rámci oficiální struktury Východního partnerství. NESEHNUTÍ je kromě členství ve Fóru členem pracovní skupiny WG1 – Democracy, human rights, good governance and stability.