13 aktivistů a aktivistek z Arménie v Česku na stáži

, 2022-07-04

Studijní stáže v Česku jsou jedním z nástrojů, které využíváme v naši práci s občanskými aktivisty a aktivistkami z Jižního Kavkazu a Ukrajiny dlouhodobě jako velmi účinný prostředek k načerpání zkušenosti a inspirace. Letošní letní stáž byla zaměřena primárně na sdílení zkušeností českých neziskových organizací s kampaněmi a participativními procesy.

V letošním roce ale nepřijeli na stáž pouze podporovaní aktivisté a aktivistky, ale také lidé z regionů, kteří se aktivně zapojili do komunitního plánování a vzniku iniciativ. A nově jsme pozvali také členy místních administrativ, aby spolu s občanskými lídry a zástupci iniciativ podpořených v loňském roce přijeli na vzdělávací stáž. Stáže se zúčastnilo celkem 13 osob v termínu od 12. 6 do 25. 6 2022.

PROGRAM

Program byl sestaven podle motivací a zájmů jednotlivých účastnic a účastníků a témat jejich iniciativ. V rámci stáži se účastnici setkali s několika organizacemi, které se zabývají neformálním vzděláváním, ekologickým vzděláváním či sociální péči a rozvoji komunit. V Brně měli možnost zažít, jak probíhá ekologické vzdělávání dětí v Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání a prohlédnout si také zahradu Lipka. Setkali se organizaci Člověk v tísni a seznámili se nejen s její fungováním, ale i prací v zahraničí a vzdělávacím programem sociální práci a vzdělávání pro děti a mládež a programem Varianty, který využívá struktury projektového cyklu k porozumění souvislostem, globální odpovědnosti a respektu k druhým. Arménské organizace věnující se vzdělávání projevily zájem o tuto metodiku, kterou by chtěli v budoucnu využít. Dalším tématem byla participace a veřejná správa, kde se setkali s organizacemi a zástupci administrativ. V Jihlavě se setkali s vedoucí oddělení strategického plánování města Jihlava a online také s organizací v Reykjaviku, která je seznámila s projektem obecních sněmů, dále se potkali se starostkou Nového Lískovce a dozvěděli se o způsobech zapojování místních obyvatel do rozhodovacích procesů. 

Součástí programu byla i témata hospodaření a transparentnosti, rozvoj komunit a dárcovství, participace a spravedlivé transformaci v uhelných regionech, vytvoření komunitního prostoru pro místní obyvatele. V Hostětíně se dozvěděli, jakým způsobem společně utvářejí ekologické směřování obce. V sousedském domě Libuše v Janově si povídali o komunitní sociální práci. Měli možnost vidět lázeňské městečko Luhačovice a prozkoumat jeho dostupnost pro hosty s omezenými možnostmi pohybu. Zároveň měli tři workshopy zaměřené na občanské kampaně, na cíle a komunikační strategie.

Jedna ze stážistek měla specifický program zaměřený na sdílení zkušenosti organizací zaměřujících se na inkluzi či pracujících s lidmi s postižením, sociální práci a vzdělávání. Navštívila Českou odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, organizaci KŘESADLO Hradec Králové- Centrum pomoci lidem s PAS, organizaci Asistence poskytující sociální služby s tělesným a kombinovaným postižením. V Brně proběhly schůzky se Střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky na Masarykově univerzitě a měla možnost seznámit se s fungováním demokratické školy Colibri v Předklášteří. Navázala na nové kontakty, které pokračují na profesionální úrovni a nyní budou pokračovat v podobě jejich společných projektů. Více o jejím pohledu na stáž si můžete přečíst v jejím blokovém článku „České nevládní organizace odvádí hodně práce," hodnotí arménská aktivistka stáž v Česku.

Více o stážích z pohledu našich stážistek si můžete přečíst reflexi na blogu NESEHNUTÍ. „Vrátím se pro vědomosti i za krásou.“ Arménská aktivistka hodnotí stáž v České republice od naší spolupracovnice, která figuruje v projektu jako expertka a komunitní lídryně Arpine Jeritsjan.

Realizace projektu Cesta k angažované společnosti NESEHNUTÍ v Arménii je podpořena programem TRANSITION Ministerstva zahraničních věcí ČR.