Školení arménských místních lídryň a lídrů o participaci

, 2021-06-08

V rámci projektu Cesta k angažované společnosti v Arménii usilujeme o to, aby se odborná komunita v Arménii rozvíjela, proto také podporujeme budování kompetencí a kapacit regionálních místních lídryň a lídrů.

Na břehu jezera Sevan proběhlo na konci května třídenního školení o participaci, facilitaci a práci s komunitami v Arménii za účasti českých expertek*ů s podporou místních partnerů Centre for Community Mobilization and Support.

Podpořili jsme deset lokálních občanských lídryň*lídrů v jejich rozvoji práce s místními komunitami v regionech Arménie. Martin Nawrath sdílel zkušenosti práce s komunitami a participativním plánováním a Kristina Studená své zkušenosti z online zapojování veřejnosti v kampaních týmu Občanské Oko. Součástí tréningu byl také praktický nácvik facilitace a simulace komunitního plánování formou rolové hry, aby si mohli*y účastice*i vyzkoušet nabyté zkušenosti v praxi.

Následně proběhlo strategické plánování se čtyřmi vybranými lídryněmi a lídry s největším potenciálem, kteří budou mít teď na starost vznik plánu strategie komunikace místních obyvatel a zastupitelstva s cílem posílit vzájemnou důvěru v hledání společných řešení problémů v komunitě a směřovat k systémovým řešením.