Arménskou občanskou společnost podpírají české znalosti a zkušenosti

, 2022-06-21

NESEHNUTÍ a Arnika pomáhají lidem v Arménii v boji s následky neregulované těžby

Tisková zpráva NESEHNUTÍ a Arniky z 21. 06. 2022

Zkoumat, jak se těžební průmysl podepisuje na zdraví obyvatel a životním prostředí, nebo s pomocí českých znalostí a zkušeností mobilizovat občanskou společnost k tomu, aby usilovala o lepší prostředí pro život místních obyvatel. Taková je ve zkratce pracovní náplň arménských týmů dvou českých neziskových organizací NESEHNUTÍ a Arnika, které dlouhodobě pomáhají lidem v odlehlých regionech na severu Arménie, jejichž životy ovlivňuje nedostatečně regulovaný těžební průmysl.

Oblast Lori na severu Arménie skýtá obrovské nerostné bohatství, jehož těžba nabírá v posledních letech na intenzitě. Tamní těžký průmysl ale představuje velké riziko jak pro životní prostředí, tak pro zdraví místních obyvatel. „Těžba kovů může ovlivňovat kvalitu životního prostředí, buďto kvůli používání nebezpečných chemikálií nebo vzniku těžebního odpadu a prachu z těžby. Tyto látky mohou unikát do životního prostředí a znečišťovat okolní půdy a vody. Lidé z těchto regionů navíc nemají přístup k informacím o tom, jaké nebezpečí pro ně těžba představuje, a jen těžko se dovolávají nápravy škod,“ popisuje dění v oblasti Lori Valeriya Grechko z Arniky.

NESEHNUTÍ a Arnika se díky využití nejen českých, ale i evropských zkušeností a vědomostí, snaží tamním obyvatelům*kám pomoci tím, že je seznamují s dopady těžby barevných kovů na jejich životy a jak bojovat za svá práva. Organizace také ukazují, jak budovat občanskou společnost, která je schopna určit si své cíle a usilovat o ně. Společně s tamními lidmi také čeští odborníci*ice hledají jiné cesty rozvoje regionu tak, aby nebyl závislý na rozšiřování ekologicky zatěžující těžby.

Znečištění těžkými kovy a jinými polutanty monitoruje Arnika v arménském regionu Lori od roku 2018. Získaná data organizace zpřístupňuje široké veřejnosti. „Kontinuálně sledujeme míru znečištění a zátěže zdraví místních obyvatel zasažených průmyslem. Dostupnost těchto informací pomáhá místním uvědomit si rozsah problému a dává jim možnost se proti němu postavit,“ vysvětluje Grechko.

Práce NESEHNUTÍ na činnost Arniky přímo navazuje. „Děláme, co umíme nejlépe – učíme místní komunity, jak si vytvořit cíle vedoucí ke zlepšení situace a jak se jich správně domáhat. Usnadňujeme tak cesty k dlouhodobým a udržitelným změnám,“ říká Eva Jašková. Členky*ové NESEHNUTÍ podporují aktivní arménské občanky*y už 9 let tím, že jim předávají zkušenosti z úspěšných občanských a advokačních kampaní, nebo je propojují s dalšími zkušenými organizacemi a experty*kami. Za dobu působení v Arménii pomohlo NESEHNUTÍ už 29 občanským iniciativám.

Jedním z nejvýraznějších současných aktérů v boji proti znečištění z těžby v oblasti Lori je Oleg Dulgaryan, místní občanský aktivista, který díky podpoře NESEHNUTÍ a Arniky rozvíjí organizaci Centre for Community Mobilization and Support (CCMS). Ta s využitím českých znalostí a zkušeností dále podporuje arménskou občanskou společnost, domáhá se náhrad za negativní dopady těžebního průmyslu na životy místních a usiluje o trvalé pozitivní systémové změny. „V roce 2014 jsem se poprvé zúčastnil tréninku NESEHNUTÍ v Arménii o tom, jak se dělají občanské kampaně a díky tomu se týmu naší organizace podařilo úspěšně naplánovat několik občanských kampaní na ochranu životního prostředí a zdraví občanů. Jedním ze zářných příkladů je roční kampaň SOS Metz Ayrum v roce 2015, díky níž nepostavili ve vesnici další odkaliště dolu, které by znamenalo únik dalších toxických látek do prostředí.”  říká Oleg Dulgaryan.

Dlouhodobá práce českých organizací přináší v Arménii i další konkrétní úspěchy. Mezi ně patří například přestěhování rodiny žijící v blízkosti zdravotně nebezpečného odkaliště těžebního odpadu, které zajistilo vedení těžební společnosti, urychlení uzavření starého nebezpečného hutního provozu,  nebo zahájení soudního sporu sedmdesáti obyvatel se žalobou o porušení práva na zdraví, práva na soukromí a nedotknutelnosti majetku spolu s požadavky na náhradu škod.

Kontakty:

Eva Jašková, koordinátorka arménských aktivit, NESEHNUTÍ
eva.jaskova@nesehnuti.cz

Valeriya Grechko, koordinátorka arménských aktivit, Arnika
valeriya.grechko@arnika.org

Marek Hadrbolec, koordinátor mediální komunikace, NESEHNUTÍ
marekh@nesehnuti.cz

Realizace projektu Cesta k angažované společnosti NESEHNUTÍ v Arménii je podpořena programem TRANSITION Ministerstva zahraničních věcí ČR.