Vodní elektrárny a lokální změny klimatu

, 2021-12-10

Na území rozšířené komunity Jeghegis sjednocujících několik vesnic na jihu Arménie protéká stejnojmenná řeka Jeghegis a její přítoky. Na této malé řece je postaven neuvěřitelný počet malých vodních elektráren- 17.

Organizace Zelená Arménie podporovaná NESEHNUTI monitoruje vliv malých vodních elektráren na této řece. Na základě výsledků monitoringu pomáhá místním obyvatelům v krocích k uzavření některých vodních elektráren prostřednictvím státního zastupitelstva nebo ministerstva ekologie a životního prostředí. 

S nárůstem počtu malých vodních elektráren provozovaných na řece Jeghegis došlo ke změně místních podnebních podmínek a léto je nyní mnohem teplejší.

Místní obyvatelé říkají, že díky nedostatku vodních zdrojů zůstaly jejich zeleninové zahrady, sady a pole bez vody a vyschly. V roce 2021 je hlavním problémem pro všechny obce nedostatek sena pro hospodářská zvířata na zimu. Kvůli nedostatku vláhy a suchu se cena sena za rok zdvojnásobila, řada chovatelů je nucena omezovat stavy dobytka a zbavovat se ovcí, koz a krav. To má za důsledek snížení schopnosti místních uživit rodiny.

Tým Green Armenia NGO (Zelená Arménie) se zaměřil ve své investigativní novinářské práci na vliv malých vodních elektráren na životní prostředí, na porušování právních a ekologických norem těmito elektrárnami a jejich účasti na společenském a ekonomickém životě obcí, platbách nájemného za půdu a vodní zdroje. Shromážděné materiály byly zaslány kontrolnímu orgánu. V současné době se v Arménii mění legislativa upravující provoz všech vodních elektráren.