Recyklace textilu v Arménii

, 2021-12-09Podporovaná iniciativa T-cycle

Recyklace textilu není v Arménii běžná. To znamená, že textilní odpad je spalován či se hromadí se ve sběrnách odpadu, což má neblahý dopad na životním prostředí. Zatímco nízkopříjmovému obyvatelstvu země chybí právě oblečení.

T-cycle pracuje na vytvoření dlouhodobého a efektivního mechanismu pro sběr a recyklaci textilního odpadu a snaží se v Arménii zavést kulturu odpovědné spotřeby. Cílem kampaně podporované NESEHNUTI je zapojit místní samosprávu Jerevanu do procesu sběru a třídění textilu a zavést změny ve strategii rozvoje textilního průmyslu související se zpracováním textilního odpadu.

V současnosti iniciativa spolupracuje s místní komunitou, zapojuje milovníky patchworku, kteří šijí z textilního odpadu, s lidmi, kterým nejsou lhostejné nepříznivé vlivy spojené s textilním odpadem a propaguje výrobu nových výrobků z textilního odpadu.

Aktivisté se snaží sjednotit řemeslníky v regionech Arménie (Vanadzor, Ijevan, Jerevan). Tým pořádá veletrhy a sbírky oblečení pro rodiny s nízkými příjmy. Pracuje se na umístění kontejnerů na sběr odpadového textilu.

Probíhají jednání se zástupci jerevanské městské rady o interakci se sociálními pracovníky, kteří pomáhají znevýhodněným rodinám.

Mezi dlouhodobé plány patří spuštění charitativního obchodu.

Paralelně probíhá komunikace s Arménskou komorou módy a designu, která by se měla stát hlavním partnerem ve spolupráci jak s ministerstvy hospodářství a životního prostředí, tak se zástupci lehkého průmyslu. Komora je připravena poskytnout mediální/PR podporu; samostatně podporovat ty výrobce, kteří souhlasí s tříděním odpadu doma; cílevědomě spolupracovat s vládou na podpoře kampaně za třídění a recyklaci textilního odpadu.