Plánování ekologických kampaní v Arménii

, 2020-03-09

Jednou z občanských kampaní, kterou NESEHNUTÍ v Arménii podporuje, je snaha místních aktivistů zastavit vypouštění toxických odpadů z výroby mědi do přírody. Tyto odpady znečisťují spodní zdroje vody i ovzduší těžkými kovy.

V těsné blízkosti dolů, odkališť i zpracovatelských průmyslových podniků jsou nuceni žít i obyvatelé Lorijského okresu. Kromě plánu kampaně zástupci NESEHNUTÍ provedli na místě terénní průzkum, aby na vlastní oči viděli rozsah ekologické katastrofy. V minulosti prokázaly silné znečištění toxickými látkami i chemické analýzy české ekologické organizace Arnika. Ty odhalily nadlimitní obsahy těžkých kovů arsenu, kadmia, mědi, molybdenu, niklu a olova a dalších rakovinotvorných sloučenin např. v půdě.