Společné prohlášení Arniky a NESEHNUTÍ k záměru rozšíření těžby zlata v arménské obci Karaberd
ze dne 04. 11. 2022 Tímto společným prohlášením dvou organizací Arnika a NESEHNUTÍ reagujeme na poslední vývoj v obci Karaberd v arménském regionu Lori, kde dne 4. 11. 2022 probíhá veřejné projednávání o záměru rozšíření dolů těžících zlato v obci Karaberd.  Vzhledem k níže zmíněným okolnostem tímto prohlášením vyjadřujeme svůj nesouhlas se záměrem rozšiřování těžby zlata v...Read more
Cesta k angažované společnosti v Arménii
, 2022-09-30
V září se tým projektu Cesta k angažované společnosti setkal se zástupci regionálních iniciativních skupin, které získaly mikrogranty na realizaci komunitních kampaní. Projekt Cesta k angažované společnosti podpořil celkem 4 iniciativní skupiny, které s pomocí mentorů vypracovaly plány kampaní pro své komunity. Skupina mládeže 2ECO ze sjednocené komunity Achtala si klade za cíl vytvořit a...Read more
13 aktivistů a aktivistek z Arménie v Česku na stáži
, 2022-07-04
Studijní stáže v Česku jsou jedním z nástrojů, které využíváme v naši práci s občanskými aktivisty a aktivistkami z Jižního Kavkazu a Ukrajiny dlouhodobě jako velmi účinný prostředek k načerpání zkušenosti a inspirace. Letošní letní stáž byla zaměřena primárně na sdílení zkušeností českých neziskových organizací s kampaněmi a participativními procesy. V letošním roce ale nepřijeli...Read more
Komunitní plánování na severu Arménie
, 2022-01-10
Oleg Dulgaryan je ředitelem partnerské organizace NESEHNUTÍ v Arménii a je také jedním z občanských lídrů, kterému se daří aktivizovat a mobilizovat místní obyvatele, aby byly slyšet jejich hlasy vyzývající k řešení palčivých otázek komunit.  Spolu s ním se nacházíme na severu Arménie blízko hranice s Gruzií, kde se rozkládá rozšířená obec Achtala, kde žije...Read more
Městská zeleň na jihu Arménie
, 2021-12-18
Organizace New Horizons NGO z města Goris na jihu Arménie vede díky podpoře NESEHNUTÍ kampaň s názvem Zelená komunita. V rozšířených komunitách Goris je ochrana zelených ploch a stromů na nízké úrovni. Místní samosprávy nemají strategii pro zachování a rozvoj zelených ploch. V důsledku zhoršení socioekonomické situace komunity se v regionu zvýšila těžba stromů, což...Read more
Vodní elektrárny a lokální změny klimatu
, 2021-12-10
Na území rozšířené komunity Jeghegis sjednocujících několik vesnic na jihu Arménie protéká stejnojmenná řeka Jeghegis a její přítoky. Na této malé řece je postaven neuvěřitelný počet malých vodních elektráren– 17. Organizace Zelená Arménie podporovaná NESEHNUTI monitoruje vliv malých vodních elektráren na této řece. Na základě výsledků monitoringu pomáhá místním obyvatelům v krocích k uzavření některých...Read more
Právo na vzdělávání pro všechny
, 2021-12-09
V prosinci 2014 byl přijat nový zákon o vzdělávání, který položil základy pro reformu inkluzivního vzdělávání v celé Arménii. Avšak současná státní politika inkluzivního vzdělávání bohužel nezaručuje stejná práva dětem se zdravotním postižením s ostatními dětmi. Monitoring provedený v regionu Stepanavan v regionu Lori v letech 2018–2020 ukázal, že po uzavření zvláštní školy se mnoho...Read more
Škola občanské angažovanosti v Arménii
, 2021-09-29
V termínu 17. – 19. září 2021 proběhla v Odzunu na severu Arménie třídenní třídenní akce – série workshopů, sdílení zkušeností, diskuzí a prezentací zajímavých kampaní a iniciativ. K účasti byli zváni mladí lidé ve věku 18–28 let, kteří se aktivně zapojují do života občanské společnosti v Arménii. Hlavním záměrem této školy byla podpora, posílení,...Read more
Společné porozumění světu je třeba aktualizovat
, 2021-07-06
Rozhovor s Martinem Nawrathem o tréningu participace v Arménii.
Škola nucené migrace v Arménii
, 2020-12-01
5- 7. prosince 2020 proběhne třídenní Škola nucené migrace pro aktivní lidi z Arménie, kteří se zabývají pomoci vnitřně vysídleným osobám (IDP) z oblasti Náhorního Karabachu v důsledku válečného konfliktu mezi Ázerbájdžánem a Arménií.
Studie arménské občanské společnosti
, 2020-08-28
Vývoj občanské angažovanosti v porevoluční Arménii Sepsali jsme text shrnující výsledky studie mapující pohled arménských iniciativ a organizací občanské společnosti (OS) na porevoluční vývoj občanské angažovanosti v Arménii. Cílem studie bylo očima vybraných zástupců*kyň arménské občanské společnosti zmapovat, k jakému posunu došlo v otázce občanské angažovanosti po nástupu vlády N. Pašinjana v roce 2018, a...Read more
Plánování ekologických kampaní v Arménii
, 2020-03-09
Jednou z občanských kampaní, kterou NESEHNUTÍ v Arménii podporuje, je snaha místních aktivistů zastavit vypouštění toxických odpadů z výroby mědi do přírody. Tyto odpady znečisťují spodní zdroje vody i ovzduší těžkými kovy. V těsné blízkosti dolů, odkališť i zpracovatelských průmyslových podniků jsou nuceni žít i obyvatelé Lorijského okresu. Kromě plánu kampaně zástupci NESEHNUTÍ provedli na...Read more