Prohlášení na podporu arménské občanské společnosti proti tlaku těžebních společností
, 2024-03-07
Arménské občanské iniciativy, které se zabývají dopady intenzivní těžby na životní prostředí nebo lidské zdraví čelí v posledních letech stále častěji nátlaku ze strany těžebních společností. Mezi formy tohoto nátlaku patří pomluvy, vyhrožování, ale také občanskoprávní žaloby na obránce*kyně lidských práv nebo ekologické aktivisty. Stejně jako mezinárodní sítě pro lidská práva a další organizace občanské...Read more
Barcamp „Create, Share & Act“ v Arménii
, 2023-10-14
Barcamp „Create, Share & Act“ byl důležitým milníkem projektu „The Way Towards Civil Society Engagement in Armenia“ podpořeného Ministerstvem zahraničních věcí ČR, programem TRANSITION a Prague Civil Society Centre. Akce se konala od 14. do 17. září 2023 a zúčastnilo se jí 53 účastníků*nic – aktivistů*tek a novinářů*ek z různých regionů Arménie, ale také z...Read more
Letní škola aktivismu v Gruzii
, 2022-10-01
Pro posílení demokracie v kterékoliv zemi je přínosné vytvoření prostředí, v němž se nová generace leaderů a aktivistů může zapojit do otevřené debaty a ovlivňovat rozhodování dotýkající se života společnosti. Aktivnější a informovanější část mladých lidí může přispět k úspěšnému provádění reforem v zemi za předpokladu, že jsou dobře informováni, chápou, jak fungují demokratické procesy a mají...Read more
Mediální škola v Abcházii
, 2021-12-16
Do černomořské Abcházie kde již řadu let podporujeme místní občanské iniciativy i nevládní organizace, se od začátku pandemie COVID nemůžeme dostat osobně. Ale ani to nám nezabránilo v tom, zorganizovat tam ve spolupráci s našimi partnery (Suchumský dům mládeže) Mediální školu. Její zahájení proběhlo říjnu, a pokračovala v listopadu 2021 a její další kolo bude...Read more
Toulaví psi v abchazských městech
, 2021-11-25
V černomořské Abcházii se dlouhá léta jako metoda regulace toulavých psů ve městě používal jejich odstřel přímo v ulicích města. Radnice dokonce za střílení psů ve městech platila nájemným střelcům “za hlavu”. NESEHNUTÍ podpořilo dvě skupiny místních ochránkyň práv zvířat, které svojí občanskou kampaní dosáhly toho, že místní administrativa nehumánní odstřel divokých zvířat nakonec zakázala...Read more