Barcamp „Create, Share & Act“ v Arménii

, 2023-10-14

Barcamp "Create, Share & Act" byl důležitým milníkem projektu "The Way Towards Civil Society Engagement in Armenia" podpořeného Ministerstvem zahraničních věcí ČR, programem TRANSITION a Prague Civil Society Centre. Akce se konala od 14. do 17. září 2023 a zúčastnilo se jí 53 účastníků*nic - aktivistů*tek a novinářů*ek z různých regionů Arménie, ale také z České republiky, Ukrajiny, Moldavska a Běloruska.

Cílem BarCampu bylo vytvořit prostor pro diskusi, rozvíjet nové myšlenky a koncepty, vzájemně se inspirovat a vytvořit síť aktivních lidí. Akce byla zaměřena na práci s informacemi ve veřejném prostoru Arménie a program byl naplněn workshopy, přednáškami, a diskusemi o různých aspektech rozvoje informačního prostoru. Účastnictvo BarCampu aktivně diskutovalo o propagandě, manipulativní rétorice, ekožurnalistice, aktivismu, dialogu ve společnosti během konfliktu a mnoha dalších aktuálních tématech. Nejednalo se pouze o diskuse, ale o hledání společných řešení a vytváření prostoru pro rozvoj nových myšlenek a konceptů.

 
"Bylo inspirující vidět, jak nás různorodá témata spojují. Společně jsme vytvořili atmosféru otevřenosti a důvěry. Setkávali jsme se nejen proto, abychom diskutovali o problémech, ale také abychom hledali kreativní řešení. Právě to dělá tento BarCamp jedinečným," říká Jaromír Němec, spolupracovnik NESEHNUTÍ a jeden z organizátorů akce.
  Na programu byla také možnost seznámit se s projektem aktivistického týmu Rufiny Bazlové a Sofie Tokar, které vyšívají příběhy politických vězňů v Bělorusku. Hovořilo se o tom, zda existuje anonymita na internetu a jak je možné se v tomto prostředí chránit. Bylo možné  dozvědět se od Káti Mamyan, jak sbírat a využívat statistická data pro novinářskou práci. Zvláště zajímavá byla prezentace a diskuse s Larisou Kalik, fotoreportérkou a aktivistkou z Podněstří. Po vydání její knihy o službě nováčků v podněsterské armádě bylo proti Larise v Podněstří zahájeno trestní řízení pro podezření z extremismu, po kterém se přestěhovala na Ukrajinu. V současné době se věnuje zpravodajství o válce Ruska proti Ukrajině.   Otázky účasti či neúčasti na řešení palčivých veřejných problémů a projevování občanského postoje jsou pro Arménii velmi aktuální a emotivní diskuse vyvolalo i srovnání politické situace na Ukrajině a v Arménii. 

    Závěrečné evaluační dotazníky nám potvrdily velký zájem o nezávislost médií, metody sběru a využití statistických údajů v aktivistické práci, občanské kampaně, bezpečnost na internetu a efektivní komunikaci o obtížných tématech.     Účastnictvo také získalo praktické dovednosti v oblasti analýzy informací, rozpoznávání manipulace v mediálních materiálech, ověřování zdrojů dat, kreativních nástrojů v komunikaci s veřejností a kritického myšlení. Výměna zkušeností s ukrajinskými, moldavskými a českými kolegy*němi obohatila práci o nové nástroje a perspektivy.    
"Setkávání a výměna informací a nápadů nejen se zahraničními, ale i s místními aktivními lidmi podle mého názoru přispívá k pochopení aktuálního vývoje a vytváří podmínky pro vznik podpůrných a interakčních sítí, které jsou důležitými prvky strategie změny. Bez vědomí, že nejste sami, že existuje určitá solidarita a společná tvůrčí síla, je obtížné budovat cíle a plány. A Arménie se svými bohatými zkušenostmi s občanskou participací má velmi silný aktivistický potenciál, který bychom rádi podpořili a dodali mu ještě větší sebedůvěru, aby se společnost mohla rychleji a efektivněji vypořádat s výzvami, kterým čelí," podělila se o svůj názor Alena Marchkova, koordinátorka projektu v Arménii. 
 
"Setkání s tolika mladými arménskými aktivními lidmi na břehu krásného jezera Sevan je nezapomenutelným zážitkem. Prožívat s nimi chvíle přemýšlení, učení, výměny názorů a zkušeností bylo velmi inspirativní a obohacující. Obrovský dík patří organizátorům, kteří poskytli bezpečný prostor a bezvadné podmínky. Nejzajímavějšími bloky pro mě byly: vyšívání příběhů politických vězňů v Bělorusku s Rufinou Bazlovou, blok s Haykem Abrahamyanem o cestě aktivistů ke společenské změně, velmi se mi líbily jeho inovativní přístupy a struktura přednášky, stejně jako komunikace s účastníky mezi přednáškami. Na co budu dlouho vzpomínat bylo, že i přes to, že se evidentně blížil karabašský konflikt, účastnicto si BarCamp dokázalo užít. Den nebo dva po našem odjezdu začala válka," řekla Anastasia Halavanava, členka organizačního týmu. 
  Účastnictvo oceňovalo pestrost témat, přátelskou atmosféru a možnost svobodného výběru přednášek. Důležité pro něj bylo, že se BarCamp mohl stát platformou pro otevřenou diskusi o problémech Náhorního Karabachu, které trápí obyvatelstvo Arménie, a o vlivu ruské politiky na situaci v Arménii.  
"Diskuse s Jurijem Manveljanem o tom, kdo a jak řídí média a jak se formuje veřejné mínění, zcela změnila můj pohled na informace. Teď už vím, jak vytvářet vlastní obsahové strategie v boji proti dezinformacím," podělila se o své zkušenosti jedna z účastnic.
  BarCamp podnítil kreativní myšlení, hledání nových přístupů k řešení problémů a přispěl k formování názorů na proměnu informačního pole, nezávislost médií, sociální spravedlnost a lidská práva.
"Přednášky o propagandě a manipulaci v informačním prostoru mi poskytly nové nástroje pro analýzu a boj proti dezinformacím v naší společnosti," uvedla další z arménských účastnic. 
  “Create, Share & Act” Barcamp byl akcí, která vytvořila příznivé prostředí pro výměnu znalostí a zkušeností a přispěla k formování aktivního občanského postoje zúčastněných. Klíčovou roli v úspěchu programu sehrálo partnerství s Centrem pro mobilizaci a podporu komunit (CCMS) a jsme přesvědčeni, že získané znalosti a kontakty pomohou zúčastněným v rozvoji jejich komunit.