Začíná Letní škola občanské aktivity v Očamčiře

, 2016-09-20

Ve městě Ochamchira začíná v úterý pětidenní kurz pro začínající aktivisty a aktivistky nazvaný Letní škola občanské aktivity (LŠOA), kterou ve spolupráci se Suchumským domem mládeže pořádá Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ.

Dvacet mladých lidí z Abcházie se zde bude učit, jak funguje občanská společnost, jak se dá efektivně a do hloubky diskutovat, pracovat s klasickými i novými médii, jak si naplánovat a vést občanskou kampaň. Seznámí se s příklady úspěšných i méně úspěšných občanských kampaní ze zahraničí z oblasti ochrany životního prostředí, lidských práv, práv žen apod. Zúčastní se mnoha diskusí a promítání filmů zaměřených na problematiku lidských práv a občanské angažovanosti.

Letní škola občanské aktivity (LŠOA) bude probíhat pod vedením zkušených lektorů a lektorek z Maďarska, Podněstří, České republiky a Abcházie. Mezi nimi jsou například Mark Fodor, ředitel organizace Bakwatch, Aljona Marčková, ředitelka organizace Apriori či Matouš Hrdina, PR specialista z organizace Člověk v tísni. NESEHNUTÍ poskytuje účastníkům a účastnicím unikátní příležitost nejen diskutovat, ale i pomocí mnoha praktických cvičení prožít metody a nástroje občanské společnosti i její význam.

LŠOA bude probíhat od 20. do 26. září ve městě Očamčira. Je určena zejména začínajícím občansky iniciativním lidem, kteří se chtějí podílet na zlepšování fungování občanské společnosti ve svých městech. Někteří již nyní působí v neziskových organizacích, případně o tom uvažují.

Finanční prostředky na působení NESEHNUTÍ na Kavkaze poskytlo v rámci otevřeného grantového řízení Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Činnost NESEHNUTÍ podporují také jednotlivci z ČR i zahraničí, kteří pravidelně přispívají na činnost organizace zasíláním finančních prostředků na transparentní účet.

Kontakt:
Milan Štefanec, NESEHNUTÍ, milan.stefanec@nesehnuti.cz