Škola nucené migrace v Arménii

, 2020-12-01

5- 7. prosince 2020 proběhne třídenní Škola nucené migrace pro aktivní lidi z Arménie, kteří se zabývají pomoci vnitřně vysídleným osobám (IDP) z oblasti Náhorního Karabachu v důsledku válečného konfliktu mezi Ázerbájdžánem a Arménií.

Školení povedou ukrajinští lektoři z organizace Stabilization Support Services s rozsáhlými zkušenostmi s organizací právní a sociální ochrany obyvatelstva zasaženého konfliktem. Cílem organizace je rozvíjet schopnost řešení důsledků konfliktu a současně zajistit dodržování lidských práv, rovnosti žen a mužů a ochrany osob zasažených konfliktem. Také se zabývají interdisciplinární komunikací o vnitřním vysídlení v Ukrajině, s využitím kreativních přístupů v práci s různými cílovými skupinami. Například vyvinuli stolní hru IDP quest, kterou dokázali přiblížit život vnitřně vysídlených osob i administrativním pracovníkům.

Školení proběhne ve spolupráci s naší partnerskou organizací Centre for Community Mobilization and Support z Alaverdi.

Program se bude zabývat následujícími tématy:

  • Základy mezinárodního humanitárního práva v oblasti uprchlíků a vnitřně vysídlených osob (IDP)
  • Právní postavení vnitřně vysídlených osob a jejich právní ochrana;
  • Konflikt a genderová citlivost projektů
  • Plánování projektů v oblasti podpory vnitřně vysídlených osob;
  • Poučení z Ukrajiny v oblasti vnitřního vysídlení.
  • Krizová komunikace a překonávání nenávistných projevů při řešení migrace v postkonfliktní společnosti
  • Gamifikace projektů a využití her jako edukačního a advokačního nástroje

Výcvik bude probíhat v ruštině a bude se konat v horském městečku Cachkadzor.

Bude vybráno 25 aktivních osob z regionů Arménie věnujících se různým aspektům pomoci osobám zasaženým konfliktem (humanitární, psychologická, právní pomoc atd.).