Arménie

Rovný přístup ke vzdělávání


Kampaň za Rovný přístup ke vzdělávání organizace Initiative for Educational, Social and Legal Inclusion. V prosinci 2014 byl v Arménii přijat zákon, který zavedl inkluzivní vzdělávání. Byly uzavřeny speciální školy, ale nedošlo k začlenění všech žákyň*ů se speciálními potřebami do vzdělávání. Monitoring provedený organizací ve městě na severu Arménie- Stepanavanu ukázal, že po uzavření speciálních škol byl přechod do běžných škol bez systematické podpory pro mnoho dětí natolik náročný, že ukončily školní docházku.

Kampaň má za cíl mobilizovat a posílit postavení rodičů dětí se speciálními potřebami a umožnit jim přímou komunikaci se státními orgány zodpovědnými za inkluzi, aby skrze vzájemný dialog našli řešení pro začlenění těchto dětí do vzdělávacího procesu převážně Jerevanu a lorijském regionu.

Cílem kampaně je zabezpečit vzdělávání minimálně 10 dětí, které v současné době nechodí do škol.

Podařilo se jim úspěšně aktivizovat komunitu matek, a zahájit socializační program i navázat spolupráci s příslušnými orgány. Suzanna z neziskové organizace Iniciativa za vzdělávání, sociální a právní inkluzi popisuje dosavadní úspěchy: "Už jsme kontaktovali ministerstvo školství, vědy, kultury a sportu RA. Setkali jsme se také s ředitelem orgánu inspekce vzdělávání Arménské republiky a diskutovali jsme o kampani. S potěšením mohu oznámit, že nás srdečně přivítal a že setkání proběhlo dobře a produktivně. Ředitel jmenuje koordinátora, který s námi bude v kontaktu a bude nám pomáhat během kampaně. Setkali jsme se s ředitelem a zástupcem ředitele místní pedagogické a psychologické podpory městské části Jerevanu Nor-Nork. Souhlasili jsme a brzy nám poskytnou seznamy dětí a škol. Díky naší spolupráci budeme také schopni identifikovat děti z rodin osob vysídlených v důsledku ozbrojeného konfliktu v Náhorním Karabachu, jejichž právo na vzdělání není z řady důvodů zajištěno. Už jsme s některými z nich začali pracovat. Tato spolupráce nám umožňuje znovu pomoci příjemcům, se kterými jsme dříve pracovali v rámci programu financovaného NESEHNUTÍ v rámci poválečné pomoci."