Arménie

Pláž pro všechny – bezbariérový přístup k jezeru Sevan v Arménii


Armenský tábor NNO

kampaň: Pláž pro všechny

Místo: Jezero Sevan

Rok: 2018

Website

Cílem kampaně bylo zajistit bezbariérový přístup na veřejné plážích u jezera Sevan, oblíbené destinace pro volný čas a relaxaci. U všech osmi pláží byla vytipována a sepsána konkrétní opatření, která je potřeba změnit (nájezdy na chodníky, rozměr dveří do převlékáren a zdravotního střediska, nájezdové rampy k molům a vodě apod.) Zároveň se podařilo vytvořit ukázkovou pláž s rampou a snadno dostupným přístupem pro vodní sporty pro tělesně postižené, získat zájem veřejnosti, médií i vedení národního parku, které má veřejné pláže na Sevanu přímo ve správě. Od správy národního parku Sevan byl získán příslib, že pro příští letní sezónu budou mít tři z osmi veřejných pláží zajištěn bezbariérový přístup.

Iniciativa Arménský tábor byla již několikrát v minulosti podpořena se svou úspěšnou kampaní za bezbariérovou dostupnost hlavního města a tvorbu interaktivní mapy mapující problematická místa ve městě. Touto aktivitou a také podáváním žádostí o informace na samosprávu města současně provádí iniciativa občanské sledování veřejného rozpočtu, z něhož byly vyčleněny prostředky na stavební úpravy městských chodníků a schodů a podařilo se jim tímto dokonce odkrýt netransparentní zacházení s městskými financemi.