Arménie

Jerevan pro všechny


Rozhodli jsme se pomoci sociálním pracovníkům a pracovnicím z Jerevanu, kteří byli nespokojeni s laxním přístupem města vůči obyvatelům se zdravotním postižením.  Ti tvoří odhadem 6,2 % arménské populace a z důvodu špatné přístupnosti arménských měst jich 92% zůstává doma, nezaměstnaných.

JAK JSME POMOHLI
Ve spolupráci s pracovníky organizace Arménský tábor vznikla kampaň Dostupné město. Zjistili jsme, že ačkoliv arménské zákony ukládají městům o zdravotně postižené obyvatele pečovat a bezbariérové přístupy zřizovat, neděje se tak. Navíc na úpravy města za tímto účelem byly vyčleněny i peníze, ale nevyužívaly se.


Díky kampani začali občané Jerevanu sledovat hospodaření s městským rozpočtem a město začalo v roce 2013 stavět nájezdové rampy pro lidi s postižením.

Iniciativa také vytvořila interaktivní mapu (www.matcheli.am), která dokumentuje problematická místa, upozorňuje na ně samosprávu a následně zaznamenává do mapy fotografie toho, zda byla bariéra odstraněna či nikoliv, a případně jakým způsobem.