Arménie

Dostupné město II.


Organizace: Arménský tábor jazyků a plachtění

Místo: Jerevan, Arménie

Roky: 2014-2015

Kampaň navazuje na úspěšnou kampaň za bezbariérové město podpořenou NESEHNUTÍm již v roce 2013. Iniciativa si klade za cíl zlepšit situaci kolem bezbariérové dostupnosti města Jerevanu.

Vytvořila interaktivní mapu (www.matcheli.am), která dokumentuje problematická místa, upozorňuje na ně samosprávu a následně zaznamenává do mapy fotografie toho, zda byla bariéra odstraněna či nikoliv, a případně jakým způsobem.

Touto aktivitou a také podáváním žádostí o informace na samosprávu města současně provádí iniciativa občanské sledování veřejného rozpočtu, z něhož byly vyčleněny prostředky na stavební úpravy městských chodníků a schodů, aby byly dostupné i pro lidi s postižením.

Tyto aktivity doplňují informační kampaní a systematickou medializací problematiky.