Kampaň Zbavte nás odkališť

, 2019-12-17

Od července 2019 vede organizace Zelená Arménie kampaň „Zbavte nás odkališť!“, jejímž cílem je zajistit, aby místní úřady v regionech, kde jsou odkaliště, zavedly minimální bezpečnostní opatření chránící obyvatele: omezily přístup na tato území a informovaly o nebezpečí, které vyplývá z pobytu nebo pasení zvířat v těchto oblastech. Aktivisté pořádají veřejné schůze, na kterých povzbuzují lidi, aby bojovali za svá práva, informují je o možnostech, jak to dělat, pomáhají jim psát dopisy a výzvy úřadům a majitelům těžebních podniků. Podle iniciátorů kampaně místní obyvatelé často nevědí, jak nebezpečné je být blízko odkališť a proč. Lidé v těchto oblastech pasou hospodářská zvířata, sbírají byliny a ovoce, odpočívají, hrají si tam děti. Území odkališť často nejsou ohraničená, jsou zcela přístupná. Odpady z těžebního průmyslu se skrze vodu a půdu dostávají do potravin, na polích a v zahradách prakticky nic neroste. Obyvatelé těchto oblastí jsou častěji nemocní.

Například v červenci 2019 analyzovali odborníci z české organizace Arnika v jednom z regionů vzorky půdy, potravin (domácí zeleninu, ovoce a med) a lidských vlasů, aby prověřili rozšíření průmyslového znečištění. Brali v úvahu různé legislativní normy a potenciální nebezpečné dopady na lidské zdraví. Odběr vzorků byl proveden na devíti zemědělských hospodářstvích na území, kde se nedaleko nachází průmyslové objekty ve městě Alaverdi (tavírna mědi Alaverdi) a v osadě Achtala (měděný důl a odkaliště). Analýzy ukázaly, že okolí dolů a hutních závodů v arménské oblasti Lori může být kontaminováno nebezpečnými látkami, zejména mědí. Zjištěné hodnoty přesahují zákonné a hygienické limity. Konkrétní průmyslové podniky se nacházejí nedaleko domů místních obyvatel. Továrna na výrobu mědi v Alaverdi, důl a odkaliště v Teghutu a několik dalších odkališť kolem města Achtala – tato velká průmyslové lokality v oblasti Lori podle nových rozborů také způsobují znečištění životního prostředí mědí, zinkem, molybdenem, olovem a arsenem. Účinek na lidské zdraví byl analyzován odběrem vzorků lidských vlasů místních obyvatel, vajec domácích slepic a půdy z dětských hřišť. Polovina zkoumaných pískovišť byla kontaminována těžkými kovy a děti jsou na tyto látky velmi citlivé. Znepokojivá koncentrace mědi se objevila také v několika vzorcích vlasů lidí, kteří žijí v oblasti známé svými kláštery chráněnými UNESCO.

Aktivisté, mezi kterými jsou novináři a ekologové, natáčejí odkaliště ve snaze ukázat jejich rozsah. Připravují reportáže z veřejných schůzí a zasedání soudů, aby inspirovali další obyvatele k prosazování jejich práva na zdravé životní prostředí, aby pomohly lidem být více slyšet, aby přiměly úřady nést odpovědnost za přijatá rozhodnutí.


V roce 2020 NESEHNUTÍ plánuje podpořit ještě jednu iniciativu – Centrum pro mobilizaci a spolupráci obyvatelstva z Alaverdi v oblasti Lori, kde byla studie provedena. Cílem kampaně bude zajistit, aby arménské úřady (ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo ochrany životního prostředí a parlament) přijaly právní předpisy nařizující posouzení dopadu průmyslového znečištění na lidské zdraví.