Členka Cesty iniciativy na Fóru Concordu v Záhřebu

, 2020-02-06

V Záhřebu se právě účastníme Learning & Exchange Forum pořádaném platformou Concord Europe.

NESEHNUTÍ je součástí národní platformy FoRS, která je z jedním ze zakládajících členů CONCORD. Téma dvoudenního sdílení zkušeností členských organizací je vztah mezi komunikací a prosazováním zájmů. Diskujeme, jak inovativně pracovat s komunikací a dosáhnout tak co nejlepších výsledků při advokacii. Jak rámovat advokační činnost podle komunikace založené na naději?