V Brně probíhá unikátní návštěva zástupkyň občanských iniciativ z Kavkazu

, 2011-10-12

NESEHNUTÍ dnes v Brně na tiskové konferenci představilo zástupkyně šesti občanských iniciativ z Kavkazu a jejich projekty, které obdržely finanční podporu z České republiky. Po dobu deseti dnů se účastnice pobytu v ČR seznámí s prací významných českých nevládních organizací a v rámci exkursí náhlednou také do fungování vlivných českých médií. Jejich pobyt bude zakončen víkendovou školou, kde se společně se skupinou českých studentů a studentek budou věnovat otázkám etnických a národnostních konfliktů ve světě či výhodami a riziky moderních ekonomik. Návštěva je unikátní mimo jiné proto, že se zde setkávají obyvatelky dvou stran znesvářených válečnými konflikty – Gruzie a Abcházie.

Stejně jako aktivity NESEHNUTÍ se i podpořené projekty na Kavkaze zaměřují na rozličná témata. Ekologickou problematiku řeší projekt informující veřejnost o ekologickém významu abchazských hor a kampaň proti zastavění a vykácení bulváru v Batumi, sociálními otázkami se zabývá projekt podpory občanské angažovanosti vnitřně přesídlených osob v gruzínském regionu Imereti či vzdělávací program zaměřený proti šikaně a násilí na dětech v Tbilisi. Nechybí ani program rozvoje dobrovolnictví v Abcházii a vzdělávací aktivity pro děti o bezpečnosti silničního provozu.

Setkání zástupkyň občanských iniciativ z Gruzie a Abcházie je poměrně vzácnou událostí, neboť po proběhlých válečných konfliktech režimy obou zemí budují mezi obyvatelstvem atmosféru nedůvěry a izolace. Obtížné je i samotné setkávání obyvatel, neboť mezi oběma zeměmi nefunguje běžný přeshraniční provoz.“ říká Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. „Věříme, že společná setkání a práce občanských iniciativ může být jedním z kroků, který přispěje k opětovnému navázání zničených vztahů.“ dodává Martin Hyťha z NESEHNUTÍ.

Kavkazanky absolvují během desetidenního pobytu v Brně řadu návštěv ve zdejších neziskových organizacích a médiích, podniknou exkurzi do ekologického centra v Hostětíně a společně s českými studenty a studentkami absolvují třídenní víkendovou školu na Masarykově univerzitě. „Víkendová škola je jedinečná příležitost pro české studenty a studentky diskutovat zásadní společenská a politická témata s lidmi pocházejícími ze zemí, které plní titulní stránky novin. Je také obrovskou příležitostí pro účastnice z Kavkazu, získat pohled na problémy které řeší, optikou studentů a studentek z České republiky“ komentuje smysl Víkendové školy Hana Chalupská z NESEHNUTÍ.