NESEHNUTÍ: naše aktivity v konfliktních oblastech budou pokračovat i v roce 2015

, 2014-12-30

I v roce 2015 bude česká nevládní organizace NESEHNUTÍ pokračovat v podpoře občanských iniciativ na jižním Kavkaze a v Ukrajině. Díky tomu bude pokračovat např. novinářská kampaň za svobodný přístup informací v Abcházii, kampaň za monitoring dodržování lidských práv ve věznicích v Náhorním Karabachu, aktivita za bezbariérové hlavní město Arménie Jerevan či iniciativa monitorující velké firmy těžící zlato kyanidovým loužením v Ázerbájdžánu. Podporu bude NESEHNUTÍ poskytovat i nezávislým médiím v Gruzii (http://jnews.ge/) a Ukrajině (http://www.hromadske.tv).

Od roku 2011 se NESEHNUTÍ systematicky věnuje podpoře občanských iniciativ, nezávislé žurnalistiky, ekologických a lidskoprávních aktivistů a aktivistek v oblasti jižního Kavkazu. Za roky 2011 až 2014 NESEHNUTÍ podpořilo více než 5 desítek místních projektů a iniciativ, pomohlo jim naplánovat občanské kampaně, vyškolilo je a přerozdělilo mezi ně finance přesahující 2 mil. Kč (72 000 EUR). Kromě toho také zorganizovalo stáže v Evropě pro 40 kavkazských aktivistek a aktivistů.

Spolupráce s kavkazskými iniciativami ale především spočívá ve výměně zkušeností s vedením občanských kampaní, fungováním nezávislých médií, nevládních organizací, v expertním poradenství a konzultacích. „Hlavním obsahem naší práce je sdílení pozitivních i negativních zkušeností s kampaněmi nevládních organizací mezi lidmi z ČR a Kavkazu a zajišťování možnosti učit se od evropských i kavkazských expertů na danou problematiku. Je to důležitější než fakt, že některé iniciativy podporujeme i finančně,“ vysvětluje Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

NESEHNUTÍ spolupracuje s místními iniciativami a nevládními organizacemi ve všech oblastech jižního Kavkazu a to včetně těch s problematickým mezinárodně právním statusem. V řadě z těchto míst je dodnes velmi silný vliv vojenských či ozbrojených konfliktů, které na daném území proběhly v minulosti či probíhají stále. To výrazně ovlivňuje i práci NESEHNUTÍ. „Do některých území, kde pracují naši kavkazští partneři, vůbec nemáme přístup, jinde se zase potýkáme s represivním státním režimem, který např. omezuje možnost podpory místním iniciativám ze zahraničí,“ objasňuje těžkosti, se kterými se pracovníci a pracovnice NESEHNUTÍ potýkají, koordinátor programu Martin Hyťha.

V roce 2014 NESEHNUTÍ rozšířilo své aktivity i o Ukrajinu, kde začalo podporovat regionální pobočky nezávislé občanské televize Hromadske.TV. „Kvalitní a nezaujaté zpravodajství je jedním z největších problémů současné Ukrajiny, proto jsme naši podporu zaměřili převážně na nezávislé novináře a novinářky ve městech Kyjev, Čerkasy a Kremenčuk. V nadcházejícím roce dále rozšíříme spolupráci i na podporu malých občanských iniciativ,“ popisuje novinky Pavla Hofmeisterová z NESEHNUTÍ.

NESEHNUTÍ je česká nevládní organizace, která většinu svých aktivit realizuje v České republice. Zde se zabývá otázkami ochrany životního prostředí, lidských práv, občanské participace, rovným postavením mužů a žen i ochranou zvířat. Více informací o činnosti je k dispozici na webu http://nesehnuti.cz.

Aktivity NESEHNUTÍ na Kavkaze a v Ukrajině byly finančně podpořeny z prostředků Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR a Mezinárodního Visegrádského fondu.

Kontakty:         

Martin Hyťha, koordinátor programu Cesta iniciativy, NESEHNUTÍ, martin@nesehnuti.cz

Milan Štefanec, NESEHNUTÍ, milan.stefanec@nesehnuti.cz

Pavla Hofmeisterová, NESEHNUTÍ, pavla@nesehnuti.cz