NESEHNUTÍ bilancuje humanitární dárcovskou kampaň Chléb pro Charkov

, 2015-05-27

NESEHNUTÍ spustilo v úterý 21. dubna netradičně pojatou humanitární dárcovskou kampaň Chléb pro Charkov. Podařilo se shromáždit téměř 270 tisíc korun. Její výtěžek bude použit na nákup chybějících základních potravin pro vnitřní uprchlíky a uprchlice, kteří utekli před válkou na východě Ukrajiny a našli útočiště v Charkově. Záštitu nad kampaní převzala senátorka a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová a náměstek brněnského primátora Matěj Hollan.

NESEHNUTÍ v Ukrajině dlouhodobě podporuje vybrané občanské iniciativy a nezávislé novináře a novinářky. Nyní se rozhodlo shromáždit finanční prostředky, které ve spolupráci s uznávanou humanitární organizací Stanice Charkov (1) použije na nákup základních potravin pro rodiny, které našly azyl v Charkově. Vnitřních uprchlíků a uprchlic je v charkovském regionu podle oficiálních statistik na sto padesát tisíc. Z vybraných peněz se sestaví potravinové balíčky pro téměř 1400 lidí.

Sbírku je stále možno podpořit prostřednictvím webových stránek www.chlebprocharkov.cz, její účet bude uzavřen 7. června. Základní baliček potravin pro jednotlivce na měsíc má hodnotu přibližně 200 korun a obsahuje pečivo, rýži, kroupy, těstoviny, olej nebo sezonní zeleninu. Děti dostanou navíc také přesnídávku či mléko.

Vedle sbírkové kampaně na nákup potravin vypravilo NESEHNUTÍ v polovině května kamion, který do Charkova odvezl humanitární materiál v hodnotě přibližně 400 tisíc korun.

Sbírkovou kampaň i odvoz humanitárního materiálu podpořilo částkou 300 tisíc i statutární město Brno. Z toho 130 tisíc bylo použito jako startovací částka sbírky a zbytek byl využit na zorganizování převozu humanitární pomoci. Nejspíše proto humanitární kampaň po celou dobu její realizace komplikovaly smyšlené informace, jejichž zdrojem se stal nepravdivý článek (http://bit.ly/1cWckMj) na webových stránkách www.zitzbrna.cz, které jsou registrovány na Libora Šťástku, bývalého starostu brněnské části Brno-střed a současného předsedu brněnské ODS. Obsahuje množství smyšlených informací o způsobu naložení s darem města Brna. Organizátoři humanitární akce proto zvažují právní kroky, kterými by se nepravdivým informacím bránili.

Pavla Hofmeisterová, koordinátorka sbírky, řekla:

„Našim cílem je pro příchozí z válečných oblastí zabezpečit zásoby chybějících potravin. Nejjednodušší a nejrychlejší cestou je shromáždit peníze, za které se jídlo nakoupí přímo na místě. Děkujeme všem, kteří i přes masově šířenou antikampaň, kterou odstartoval článek na webu pana Šťástky, přispívají na pomoc vnitřním uprchlicím a uprchlíkům v Charkově.“

Lukáš Likavčan, koordinátor péče o dárce, řekl:

„Lidé v České republice už mnohokrát dokázali, že jsou připraveni pomoci. Jsme rádi, že podpořili i humanitární kampaň Chléb pro Charkov a my budeme moci zajistit potraviny pro půldruhého tisíce lidí. Už dar ve výši pouhých 200 korun znamená jídlo pro jednoho člověka na měsíc.“

Petr Machálek, spolurealizátor ukrajinských projektů, spolupracovník NESEHNUTÍ, řekl:

„Je škoda, že jsme velkou část práce museli věnovat obraně před smyšlenými informacemi, za kterými podle všeho stojí Libor Šťástka. Znevěrohodněním sbírky poškodil především uprchlíky a uprchlice v Ukrajině, protože jsme nejspíše kvůli jeho fámě vybrali méně prostředků. Proto po poradě s právníky zvážíme žalobu.“

Bližší informace:

Pavla Hofmeisterová, pavla.hofmeisterova@nesehnuti.cz

Lukáš Likavčan, lukasl@nesehnuti.cz,

Petr Machálek, petr.machalek@nesehnuti.cz

(1) http://station.kharkov.ua/