Gruzie

Zvyšování zapojování etnických menšin do rozhodování v Samtskhe-Javakheti


Svaz novinářů Samtskhe-Javakheti

2023

Region Samtsche-Javakheti se nachází na jihozápadě Gruzie a je zde silné zastoupení etnických menšin, zejména arménské, ale také např. ruské.

Místní novináři a novinářky byli znepokojeni tím, že se problémům místních obyvatel téměř nikdo nevěnuje, a začali se jimi zabývat v rámci projektu podpořeného NESHNUTI.

Ve třech vesnicích regionu uspořádali průzkum mezi obyvateli a zjišťovali hlavní problémy, které je trápí. V jedné z vesnic to byla nedostatečná dopravní infrastruktura, ve druhé aktuální problém šíření dezinformací a fake news a ve třetí problém nedostatku pastvin a potíže spojené s vlastnictvím půdy. Ve všech třech případech se iniciativním novinářům*kám podařilo navázat komunikaci s vedením vesnice, tlumočili problémy místních obyvatel a společně hledali řešení. 

Kromě toho využili své novinářské zkušenosti a publikovali několik reportáží, videí a článků o konkrétních problémech, aby rozšířili povědomí o jejich existenci mezi místními obyvateli a přispěli k jejich řešení (tady a tady).

Ve spolupráci s gruzínskou partnerskou organizací Abkhazintercont a místním facilitátorem uspořádalo NESEHNUTÍ plánování a aktualizaci plánu kampaně, kde měli účastníci možnost plánovat společně s dalšími dvěma podpořenými iniciativami z Telavi a Marneuli. NESEHNUTI také poskytlo finanční podporu na realizaci kampaně a po celou dobu kampaně jsme byli s iniciativou v pravidelném kontaktu.