Gruzie

Zvyšování povědomí mládeže regionu Kachetie o významu evropské integrace – cesta do Evropy


Mediální centrum Kachetie

2023

V gruzínské společnosti je v posledních letech patrná velmi silná proevropská orientace. Zejména v odlehlejších oblastech a menších obcích však dochází v tomto směru k výkyvům, které jsou často ovlivněny dezinformacemi a fake news šířenými na sociálních sítích. 

Skupina novinářů z kachetského mediálního centra proto vedla kampaň s cílem zvýšit povědomí o významu integrace do Evropské unie v gruzínském regionu Kachetie, zejména mezi mladými lidmi a příslušníky etnických menšin. Kachetie, jeden z největších gruzínských regionů, leží na samém východě země, na hranicích s Ázerbájdžánem a Ruskem. Žijí zde početné etnické skupiny, které jsou vzhledem ke svým specifickým sociálním podmínkám (pracovní migrace, komunikace skupin ve vlastním jazyce apod.) nejzranitelnější vůči vlivu propagandy. Podle průzkumu je podpora EU nejnižší v sídlech s velkým zastoupením etnických menšin. Dezinformace o Evropské unii a evropské integraci kolují na sociálních sítích a v konkrétních médiích již řadu let. Jak ukázaly nedávné protosty v zemi, politické síly toho dokáží využívat pro své vlastní účely.

Iniciativa ukazuje význam a přínosy evropské integrace na reálných příkladech konkrétních místních obyvatel a jejich rodin. Zaměřuje se zejména na výhody, které evropská integrace přináší v oblasti vzdělávání, zdravotní péče a zaměstnanosti. 

Využili k tomu zavedený mediální portál KNEWS.GE, kde zveřejnili 8 příběhů o pozitivním dopadu evropské integrace, například zde a zde (pouze v geograficky). Podařilo se jim oslovit téměř 300 000 převážně mladších lidí v regionu Kachetie. 

Ve spolupráci s gruzínskou partnerskou organizací Abkhazintercont a místním facilitátorem uspořádalo NESEHNUTÍ plánování a aktualizaci plánu kampaně, kde měli účastníci možnost plánovat a sdílet zkušenosti společně s dalšími dvěma podpořenými iniciativami z Achaltsikhe a Marneuli. NESEHNUTI také poskytlo finanční podporu na realizaci kampaně a po celou dobu kampaně jsme byli s iniciativou v pravidelném kontaktu.