Ukrajina

Zveřejňování informací o městských zakázkách


Iniciativa: Úspěšné město Mykolajiv

Místo: Mykolajiv, Mykolajivská oblast

Rok: 2019-2020

Web: https://ym.mk.ua/ (v ukrajinštině a ruštině)

Město Mykolajiv investuje nemalé sumy ze svého rozpočtu do projektů snižování energetických nároků budov, jako je třeba zateplování škol. To by bylo jedině dobře, jen kdyby tyto projekty nevytvářely dojem, že jde o výrazně předražené zakázky, a kdyby zároveň městský úřad neodmítal poskytovat informace s těmito projekty související.

Organizace Úspěšné město Mykolajiv chce změnit praxi (ne)poskytování informací tohoto typu, a proto vypracovala návrh standardů poskytování informací a v kampani usilovala o jejich přijetí městským zastupitelstvem. Standardy by měly zajistit takový úřední postup, který by aktivně zveřejňoval podobné projekty na webových stránkách městského úřadu a veřejnost k nim tak měla plný přístup a mohla provádět kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky.

Dosavadním výstupem kampaně je vznik seznamu dodavatelů, kteří nesplnili včas nebo v odpovídající kvalitě své závazky, čímž by se mělo zabránit jejich další účasti ve výběrových řízeních města. Organizace také vede v případech nezákonného neposkytnutí informací soudní spory.