Abcházie

Zrušení trestného činu pomluvy v Abcházii


organizace: Asociace novinářů a pracovníků médií Abcházie

místo: Abcházie

rok: 2012

Odvážná kampaň abchazské asociace novinářů usiluje o zrušení trestného činu pomluvy, na základě kterého mohou být novináři či novinářky odsouzeni i k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

Zároveň existují důvodné obavy proti zneužití tohoto trestného činu jako nástroje pro potlačování svobody slova. Je známý například nedávný případ novináře, který kritizoval dřívějšího abchazského prezidenta Sergeje Bagapše. Za pomluvu byl odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody. Později se ukázalo, že informace, které novinář zveřejnil, byly pravdivé.

Trestný čin pomluvy přitom nemá opodstatnění, neboť případné zveřejnění nepravdivých informací médii může být řešeno buď jako správní delikt, nebo se poškozený může domáhat odškodnění občanskoprávní cestou. V rámci projektu podpořeného NESEHNUTÍm probíhá masivní mediální kampaň, bylo uspořádáno několik kulatých stolů na toto téma, probíhají jednání s politiky a další aktivity směřující k vypuštění trestného činu pomluvy z trestního zákoníku. Existuje také diskuzní skupina na Facebooku.

Vybrané mediální výstupy o tématu (v ruštině):

В Ассоциации работников СМИ РА прошел круглый стол на тему «Декриминализация диффамации» (17. 8. 2012)

«Декриминализация диффамации». (20. 8. 2012)

Все, что творится там, перескакивает сюда“ (21. 8. 2012)

Клевета с облегченной ответственностью (3. 10. 2012)