Jižní Osetie

Znaurský okres bez nelegálních skládek odpadu


Organizace: Asociace žen Jižní Osetie za demokracii a ochranu lidských práv
místo: Jižní Osetie
rok: 2015


V Znaurském okrese Jižní Osetie nefunguje svoz a likvidace odpadu (jak komunálního, tak i ostatního – např. uhynulá zvířata). Odpad je vyvážen a vhazován do údolí, do řeky, na nelegálních skládkách odpadu se živí dobytek.

Kampaň si klade za cíl zajistit, aby místní administrativa začala organizovat pravidelný sběr odpadu v Znaurském okrese Jižní Osetie a zajistila jeho ukládání tak, aby neohrožoval obyvatele. Kampaň vede organizace Asociace žen Jižní Osetie za demokracii a ochranu lidských práv, která díky dotaci britské organizace Saferworld postavila vlastní skládku komunálního odpadu.

Ta splňuje potřebné technické i environmentální parametry a měla by nahradit nelegální skládky komunálního odpadu, které znečišťují přírodu a vodní toky v Znaurském okrese a ohrožují obyvatelstvo žijící podél toku řek protékajících přes ilegální skládky odpadu v Jižní Osetii dále do Gruzie.