Jižní Osetie

Zlepšení sociálního postavení obyvatel, které postihly ozbrojené konflikty


Organizace: Novináři za lidská práva

místo: Jižní Osetie

rok: 2013-2014

V důsledku ozbrojených konfliktů, které proběhly na území Jižní Osetie, je pro řadu tamních obyvatel velký problém doložit potřebné dokumenty, které by jim zaručily např. výplatu penzí. Je pro ně obtížné, ne-li nemožné, získat starší doklady o provedení sňatku, rozvodu, o absolvovaném vzdělání, odpracovaných letech, úmrtní listy apod.

Řada těchto dokumentů se nachází na gruzínském území, kam velká část obyvatel Jižní Osetie v důsledku konfliktu nemá přístup a stejně je tomu i naopak. Smyslem projektu bylo zjistit, jaké dokumenty obyvatel Jižní Osetie se nacházejí v archívech v Tbilisi a jaké existují možnosti jejich získání, s cílem zajistit tak pro jejich držitele prokázání nároku na výplatu vyšších penzí, sociálních dávek a řešení dalších sociálních otázek.

V rámci projektu proběhla i anketa mezi obyvateli Jižní Osetie, která zjišťovala, o jak zásadní problém se jedná, jaké dokumenty lidem nejvíce chybí a s jakými problémy se setkávají při jejich získávání.