Abcházie

Živé hory


organizace: Mládežnický klub DUNA

místo: Národní park Rica

rok: 2011

Projekt se zaměřil na řešení dopadů turistiky na životní prostředí v národním parku Rica. Před samotným začátkem projektu proběhly konzultační schůzky s odborníky. Následně byly realizovány dobrovolnické tábory, dobrovolníci a dobrovolnice kupříkladu odebírali vzorky vody z jezer v národním parku pro další analýzy, byly vyznačeny nové turistické trasy ke třem jezerům, pro návštěvníky národního parku probíhala informační kampaň o ochraně přírody ve zdejších horách a proběhla úklidová akce ve stylu „Ukliďme svět“.

Projekt byl završen kulatým stolem s představiteli mládežnických a občanských organizací a odborníků, kterým byly představeny výsledky projektu a proběhla diskuse o další perspektivě ochrany přírody v národním parku.