Abcházie

Žena = odpovědnost


Cílem projektu je reagovat na řadu genderových stereotypů a nerovné postavení žen v abchazské společnosti. Tato nerovnost totiž vytváří bariéry pro zapojení žen do společenského i občanského života. V rámci projektu vznikla série mediálních výstupů představujících role konkrétních žen v jejich životě a společnosti. Díky tomu, že výstupy publikovala TV Asarkia, vystoupala jejich sledovanost až k desetitisícům shlédnutí. Součástí projektu byly také navazující workshopy zaměřené na genderové stereotypy pro až pět desítek účastníků a účastnic.