Abcházie

Zelené Suchumi


organizace: Ekokiaraz

místo: Suchumi, Abcházie

rok: 2013

Ačkoliv se návštěvníkům a návštěvnicím Suchumi často jeví jako zelené město plné vzrostlých stromů v alejích a parcích, situace se začíná měnit.

Kvůli neefektivní legislativě se nedaří dostatečně stromy chránit před kácením, navíc ve městě neexistuje organizace, která by se ochranou zeleně v Suchumi zabývala. Nebo lépe až dosud neexistovala: sdružení Ekokiaraz se snaží informovat obyvatelstvo města o problematice ochrany zeleně, monitorovat dodržování zákonů o ochraně přírody a rozvíjet diskuzi o možnosti jejich posílení.

Členové iniciativy se scházejí s členy městského zastupitelstva, řeší s nimi možnosti úprav zákonů týkajících se ochrany zeleně, informují média a plánují výsadbu nových stromů v jednom z městských parků.