Abcházie

Zelená vlna


Organizace: Suchumský dům mládeže, klub Duna

místo: Abcházie

rok: 2015

Kampaň „Zelená vlna“ si klade za cíl z neudržovaného a zpustlého parku v centru Suchumi udělat místo veřejného a společenského života.

Kampaň vede klub mladých lidí DUNA, který funguje při Suchumském domu mládeže. Kampaň spočívá jak v konkrétních činnostech směřujících ke zlepšení kvality parku (úklid odpadu, renovace laviček, uspořádání fotografické výstavy o vzniku parku, organizace veřejných akcí v parku), tak v tlaku na městskou administrativu, aby vydělila finanční prostředky na obnovu a stálou údržbu parku, jeho rozvoj a podporu jeho využívání veřejností.

V rámci kampaně proběhnou kulaté stoly s veřejnou správou, medializace tématu oživování veřejných prostranství i snaha získat pro kampaň podnikatelské subjekty, které by se podílely na obnově parku.