Arménie

Zelená komunita


Zelená komunita organizace z města Goris New Horizons NGO. V rozšířených komunitách Goris je ochrana zelených ploch a stromů na nízké úrovni. Místní samosprávy nemají strategii pro zachování a rozvoj zelených ploch.

V důsledku zhoršení socioekonomické situace komunity se v regionu zvýšila těžba stromů, což přispívá k erozi půdy a prašnosti. Proto se kampaň zaměří na vytvoření dlouhodobé a participativní strategie rozvoje a zachování zelených zón ve městě.