Arménie

Zachraňte les Teghut!


Neformální iniciativa několika arménských organizací usiluje o zastavení záměru otevření nového dolu na severu Arménie, v lese Teghut.

Projekt těžby molybdenu, mědi a dalších nerostných surovin by znamenal nejen likvidaci tisíců hektarů lesního ekosystému, v němž se nachází řada ohrožených druhů rostlin a živočichů, ale i rozsáhlé znečištění půdy a vody. Navíc by měl i negativní dopady na životní prostředí a zdraví místních obyvatel, kteří s těžbou nesouhlasí.

Na druhou stranu v Arménii neexistuje ze zákona povinnost rekultivace nebo kompenzací. Vytěžené suroviny mají být odváženy do Evropy, především do Německa. Na místě se nebudou nijak víc zpracovávat, takže ani ekonomický přínos těžby pro místní nemůže těžbu obhájit.

Podívejte se na web iniciativy Save Teghut! nebo skupinu na Facebooku.