Ukrajina

Za transparentní zdravotnictví v čase pandemie


iniciativa: Tréninkové centrum pro obhajobu lidských práv

místo: Mykolajiv

rok: 2020-2021

web: http://hr-advocacy.mk.ua/

V reakci na chybějící medikamenty, zdravotnické pomůcky a na zvýšenou zátěž nemocnic, jíž také Ukrajina po vypuknutí pandemie koronaviru čelí, vyčlenila ukrajinská vláda přes 3 miliardy hřiven na boj s pandemií. Spolu s tím vytvořila seznam toho, za co mohou nemocnice tyto prostředky utrácet. Příležitost však dělá zloděje a v obavě z možného nekalého nakládání s prostředky začala iniciativa kolem Tréninkového centra pro obhajobu lidských práv pravidelně kontrolovat, zda-li mykolajivské nemocnice zachází s těmito prostředky v souladu s vládním nařízením. Tato watch-dogová aktivita se ukazuje být nanejvýš potřebnou, neboť díky ní byla mykolajivská veřejnost upozorněna na nešvary některých nemocnic v podobě nákupů vybraného zdravotnického materiálu za přemrštěné ceny. Navíc se jí podařilo aktivizovat místní skupiny seniorů, které se k monitoringu hospodaření nemocnic přidaly. Výsledkem by měly být nemocnice, které budou díky efektivnímu nakládání s prostředky na zvýšenou zátěž související s pandemií lépe připraveny.