Gruzie

Za genderově vyvážené vzdělávání v Kutaisi


Organizace: Fond Suchumi
místo: Kutaisi, Gruzie
roky: 2014-2015

Fond Suchumi již mnoho let usiluje o rovnoprávné postavení žen a mužů ve společnosti. Nově s podporou NESEHNUTÍ iniciativa zahájila kampaň za změnu místní politiky, jejímž výsledkem by měl být genderově vyvážený rozpočet druhého největšího gruzínského města Kutaisi.

Nejprve se na městské úrovni podařilo sestavit komisi pro genderové otázky. Ta má na starosti prosazování standardů, které vyváženě (aniž by zvýhodňovaly jedno z pohlaví) reflektují dopady na ženy a muže a jejich potřeby. Ty by měly hrát roli při přípravě a schvalování městských vyhlášek a rozpočtu města. Činnosti komise se mimo jiné účastní zastupitelky a zastupitelé města, a dále experti a expertky z oborů školství, médií, lékařství. Místo v komisi mají i neziskové organizace a veřejnost.

Jedním z hlavních cílů komise je vyčlenit z rozpočtu města prostředky pro genderové vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovnic v mateřských školkách. Právě zde děti často přijímají za své první genderové stereotypy – už jen při hře, kde dívky automaticky dostávají na hraní panenky, chlapci auta apod.

Začátkem roku 2015 NESEHNUTÍ společně s Fondem Suchumi uspořádalo školení o problematice genderu ve školství určené zejména pro členky a členy genderové komise, avšak otevřené i ostatním zájemcům a zájemkyním z řad státní správy i veřejnosti. Zúčastnění se blíže seznámili nejen se samotným pojetím termínu gender, ale také s evropskými, především českými a německými, zkušenostmi v tomto tématu.

Záměr genderového vzdělávání učitelů a učitelek je v Gruzii pilotní. V následujících letech by měl být rozšířen i o základní a střední školy a napomoci tak vzdělávání dětí v rovnoprávném prostředí.

Komisi se při sestavování městského rozpočtu na rok 2015 již podařilo docílit zahrnutí některých výdajů souvisejících s genderovou vyvážeností rozpočtu a jejím současným úkolem je uvedení genderového vzdělávání do předškolní praxe.