Abcházie

Women’s Development Fund


Abcházie se dlouhodobě potýká s problémem špatného nakládání s odpadem. Ukazatelem tohoto problému jsou kromě nelegálních skládek také časté lesní požáry, které v této lokalitě způsobuje nekontrolované spalování odpadu. Skupina aktivistek z jihoabchazského města Gali se proto rozhodla na tento stupňující se problém upozornit.

Iniciativa zorganizovala pro mládež v Galském, Očamčirském a Tkvarčelském okrese vzdělávací akce o problematice odpadu a jeho vlivu na životní prostředí. Proškolení dobrovolníci následně pomohli najít ve svém okolí místa, kde se černé skládky odpadu objevují. Sesbíraná data organizace využila ke vzniku sady doporučení pro řešení problematických situací spojených s odpadem, které následně adresovala zodpovědným institucím.