Ukrajina

Vzdělávací reforma pod občanským dohledem


Iniciativa: Kirovohradská pobočka celoukrajinské „Asociace pro asistenci samoorganizovaných komunit“

Místo: Kropyvnyckyj, Kirovohradská oblast

Rok: 2018

Skupina aktivních žen a matek v oblastním městě Kropyvnyckyj (bývalý Kirovohrad) cílí na zlepšení fungování základního a středního školství. Je tak další z iniciativ, která chce využít novou legislativu zaměřenou na transparentnost škol.

Témat k řešení je celá řada – kvalita výuky, hospodaření škol nebo mimorozpočtové zdroje jejich financování, které by umožnily rozšíření a zkvalitnění práce s dětmi. Dílčím cílem, který si iniciativa vytkla pro rok 2018, je ustanovení rodičovských sdružení při jednotlivých školách, pomocí nichž pak bude možné jednotlivá témata komunikovat a řešit.

Iniciativa úspěšně prosadila založení pilotních rodičovských sdružení na středních školách tří menších obcí v Kirovohradské oblasti: v Pomičné, Tyškivce a Dobroveličkovce. Do budoucna by iniciativa chtěla přispět založení rodičovských sdružení v dalších městech i v samotném oblastním městě Kropyvnyckyj.