Gruzie

V Marneuli budou informace dostupné národnostním menšinám


Organizace Svaz ázerbajdžánské mládeže v Gruzii pracuje ve městě Marneuli, kde žije početná ázerbajdžánská menšina. Její příslušníci mají kvůli jazykové bariéře potíže s přístupem k aktuálním informacím. To výrazně ovlivnilo jejich život během pandemie, kdy místním scházely informace o přístupu k vládní pomoci, právní pomoci, pobírání sociálních dávek apod.

V reakci na to vznikl projekt pro zlepšení informovanosti místního obyvatelstva o programech sociálního zabezpečení a zodpovědných orgánech. Projekt pomáhá zejména lidem se zdravotním postižením a obyvatelům horských venkovských oblastí. Zvyšuje povědomí o jejich právech a informovanost obyvatelstva v oblasti sociálního zabezpečení. Cílí také na větší dostupnost zdravotní péče a celkové zlepšení životních podmínek místních.

Svaz ázerbajdžánské mládeže chce v rámci projektu docílit také toho, aby místní zpráva zveřejňovala relevantní informace na webových stránkách v jazycích, kterým budou národnostní menšiny rozumět. A aby poskytovala právní poradenství a organizovala setkání s představiteli ohrožených skupin. Do projektu se zapojí zdravotně postižení a jinak ohrožené skupiny lidí z etnických menšin v sedmi vesnicích marneulského regionu. Kromě Ázerbájdžánců se jedná také o Gruzíny, Rusy a Armény.