Abcházie

Uvědomělé dobrovolnictví: „Daruj dobro“


organizace: Svaz studentů Abchazské státní univerzity

místo: Suchum/i

rok: 2011

Cílem projektu byla podpora rozvoje dobrovolnictví mezi místní mládeží a zejména studenty a studentkami abchazské státní univerzity.

Mladí studenti a studentky se zúčastnili workshopů zaměřených na téma dobrovolnictví, které byly završeny spuštěním platformy pro dobrovolnictví. Ta posiluje zapojování dobrovolníků a dobrovolnic do pomoci organizacím a usnadňuje jejich vzájemný kontakt.

Proběhla také prezentace platformy zainteresovaným subjektům. Během roku 2011 se do akce zapojilo asi 50 dobrovolníků a dobrovolnic a kromě prospěšné činnosti pro stávající neziskové organizace začali vytvářet svoje vlastní záměry, např. pořádání kulturních programů pro obyvatele domova pro seniory.