Abcházie

Útulek pro toulavá zvířata


iniciativní skupina: Naděje (Fond na ochranu zvířat)

místo: Suchum/i, Abcházie

období: 2016-2017

Kampaň se snaží zastavit dosavadní praktiku odstřelu toulavých zvířat (především psů a koček) v Abcházii, které je místní administrativou financováno na území měst a obcí.

Cílem kampaně je přesměrovat finanční prostředky vyčleněné na každoroční krutý odstřel toulavých zvířat na jiná humánnější a efektivnější řešení reálného problému toulavých zvířat v místě lidských sídel (odchyt, vakcinace, sterilizace, útulky a odběr zvířat zájemci).

Součástí kampaně budou kromě expertní práce na tématu i veřejně osvětové kampaně zapojující veřejnost do řešení (přinášením dobrovolných darů – granule, deky; zapojením se při péči o zvířata a hledání nových pánů). Fond pro ochranu zvířat má také v plánu zřízení konkrétního útulku, jenž by v budoucnosti do své správy mohla převzít městská administrativa.