Gruzie

Transparentností za více příležitostí


organizace: Asociace Merkuri

místo: Zugdidi, Gruzie

období: 2016-2017

Kampaň za zlepšení přístupu ohrožených skupin občanů k informacím o službách sociálního zabezpečení a jeho přínosech.

Cílem kampaně je zvýšení transparentnosti místní správy v Zugdidi a Chkhorustsku. V rámci kampaně bude proveden průzkum, který bude jednak zjišťovat aktuální stav dostupnosti tohoto typu informací a dále také hledat vhodný nástroj, jak relevantní informace mezi občany co nejlepším způsobem šířit.

Součástí kampaně jsou jednání s místními samosprávami v regionech, předkládání doporučeného řešení na základě výsledků průzkumu, medializace problému a ukázky dobré praxe z jiných regionů Gruzie.