Arménie

T-Cycle


T-Cycle nově vzniklé iniciativy Awareness raising on textile recycling se zaměřuje na problematiku textilních odpadů. Recyklace textilu není v Arménii běžná a textilní odpad je většinou spálen či hromaděn na skládkách a znečišťuje životní prostředí, i když by mnohé oděvy ještě mohly posloužit.

Cílem kampaně je, aby Městský úřad Jerevanu poskytl prostor pro sběr oblečení a účastnil se mediální kampaně, aby obyvatelé třídili a odevzdávali oblečení k recyklaci / opětovnému použití a aby vláda zahrnula do strategie rozvoje textilního průmyslu otázku zpracování textilního odpadu.