Arménie

Systém pomoci obětem domácího násilí


organizace: Women’s Resource Center Armenia

místo: Jerevan, Arménie

rok: 2013

V Arménii, stejně jako na celém Kavkaze, je domácí násilí velkým a stále nepříliš řešeným problémem. Teprve nedávno se začalo diskutovat o potřebě přijmout související zákony, a obětem domácího násilí pomáhá jen několik málo neziskových organizací.

Cílem kampaně organizace Women’s Resource Center Armenia je prosadit zavedení systému efektivní spolupráce nestátních i státních subjektů při pomoci obětem domácího násilí, tak, aby se všem obětem dostalo co nejúčinnější pomoci a podpory.

Díky zavedení systému spolupráce by také mělo být zřejmé, na koho se s pomocí obrátit a co má která organizace na starosti: neziskové organizace, ministerstvo sociálních věcí, policie. Dalším cílem kampaně je také větší zapojení odborníků (psychologů, právníků) do systému pomoci obětem násilí a zavedení evidence případů na celostátní úrovni.