Abcházie

Svobodný přístup k informacím v Abcházii II.


Organizace: Asociace novinářů a pracovníků médií Abcházie

Místo: Abcházie

Roky: 2014-2015

Nezávislá asociace novinářů a novinářek pokračuje ve vedení kampaně za změny zákona o svobodném přístupu k informacím, aby existoval funkční mechanismus, pomocí kterého by mohl kdokoliv od úřadů získat téměř libovolné informace.

Kromě lobbyingu za zavedení těchto změn zákona, plánuje iniciativa otevřít veřejné poradenské centrum o svobodném přístupu k informacím, ve které budou moci občané získat rady a konkrétní pomoc, jak tímto zákonem v praxi pracovat.

Kampaně za zvýšení povědomí o svobodném přístupu k informacím má i svou mediální a osvětovou část.

K ověření fungování nového zákona v praxi hodlá iniciativa připravit sadu žádostí o informace pro různé místní autority, které jsou povinné informace poskytovat.

Kampaň je pokračováním předchozích aktivit k svobodnému přístupu k informacím a dekriminalizaci pomluvy: