Abcházie

Spolupráce občanské společnosti a médií k tématu ochrany práv dětí


Iniciativa: Iniciativní skupina novinářů a představitelů občanské společnosti

Místo: Suchum/i, Abcházie

Období: 2018-2019

Kampaň reaguje na situaci, kdy v Abcházii na jednu stranu sice existuje řada fungujících a silných nezávislých neziskových organizací, na stranu druhou ale o výstupech jejich činnosti má místní společnost jen minimum informací. Jedním z důvodů je fakt, že abchazské neziskové organizace nejsou zvyklé do své práce informování o své činnosti navenek zařazovat, a nemají tak na místní novinářky a novináře ani vytvořené funkční vazby.

Aktivity v rámci kampaně se proto snaží podpořit abchazské NNO v tom, aby se staly více otevřenými a naučily se atraktivně prezentovat svoji činnost. Rovněž usiluje o zvýšení zájmu novinářek a novinářů o mediální pokrytí činnosti těchto organizací. Kampaň je tematicky ukotvená k oblasti práv dětí a mládeže, které se řada abchazských NNO věnuje a která je mediálně i společensky atraktivní a aktuální. V rámci kampaně proběhne jak řada školení o tom, jak pracovat s médii, jaké informace, v jakém formátu a kdy poskytovat, tak i veřejných akcí typu Týden ochrany práv dětí, Den otevřených dveří u vybrané NNO apod.