Ukrajina

Revitalizace stadionu a financování dětského sportu


Organizace: Белозерское районное отделение Херсонской областной молодежной общественной организации „Молодежный центр регионального развития“ (сокращенное название – БРО ХОМОО „МЦРР“)
místo: Chersonská oblast, Ukrajina
rok: 2015

Organizace již několik let pořádá letní Školu sociální aktivity, prostřednictvím které stimuluje mladé lidi být ve veřejném prostoru aktivními.

Mladé iniciativy si v průběhu letní školy zvolí téma a postupně jej rozpracovávají do podoby konkrétních projektů. S nejpotenciálnější z nich se zástupkyně organizace zúčastnily našeho plánování občanských kampaní a společně naplánovaly kampaň s názvem Stadion, která si klade za cíl za pomoci veřejnosti a místní správy revitalizovat místní sportovní stadion a zlepšit koncepci financování sportovních aktivit pro děti a mládež v daném městě.