Arménie

Revitalizace odkaliště Teghut a prevence ekologických škod


Iniciativa: EcoLur

Místo: Teghut

Rok: 2018

Web: https://www.ecolur.org/en/

Ekologická organizace a informační agentura EcoLur se dlouhodobě zabývá dopady zpravidla nedostatečně regulované těžby nerostných surovin v Arménii. Kampaň podpořená NESEHNUTÍm se zaměřila na odkaliště náležející k dolu Teghut na severu Arménie, kde se těží měď a molybden. Cílem bylo přimět odpovědné orgány, aby zhodnotili ekologickou újmu způsobenou odkalištěm a nařídili jeho zabezpečení a revitalizaci.

Nedlouho po zahájení kampaně došlo ke krachu těžební společnosti, která se k revitalizaci odkaliště zavázala ve smlouvě s obcí, a byl zahájen zdlouhavý proces předávky majetku bance, vůči níž měla těžební společnost závazky. Přes tyto nepříznivé okolnosti se EcoLuru podařilo získat uvedenou smlouvu, aktivizovat místní obyvatele a vypracovat analýzu porušení právních předpisů. Na základě toho byl podán podnět prokuratuře, která zahájila správní řízení o sankcích, což doposud nebylo v Arménii v případech týkajících se znečišťování životního prostředí obvyklé.