Abcházie

Řešení mezietnických konfliktů nenásilnou cestou


iniciativa: „Důvěra“  (Svaz žen podnikatelek Abcházie)

místo: Gagra, Očamčira, Tkvarčel a Gal/i, Abcházie

období: 2016-2017

Kampaň nevládní organizace Svaz žen podnikatelek Abcházie, sídlící v Gagře, se zaměřuje na soužití různých národnostních skupin žijících v Abcházii.

Cílem kampaně je prosadit do vzdělávání na školách středního i vyššího stupně semináře zaměřené na práci s etnickými stereotypy a nenásilným řešením konfliktů. Na kampani by se měli aktivně podílet zejména mladí lidé, ti budou prostřednictvím přímé asistence a poradenstvím pomáhat předcházet konfliktům založeným na etnickém původu.

Dlouhodobější snahou iniciativní skupiny je dosažení změny v pohledu společnosti na smíšená manželství – od odmítání k pozitivnímu přijímání. Otevírají také diskuzi o odstranění kategorie etnické příslušnosti z abchazských osobních dokladů.

Teritoriálně se projekt zaměřuje především na galský, tkvarčelský a očamčirský okres, kde žije velký počet osob gruzínské národnosti. Na kampani organizace spolupracuje s lokálními organizacemi národnostních menšin v daných okresech.